Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming 2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur (artikel 217-220-101) voorziet dat elke lokale overheid over een organisatiebeheersingsysteem beschikt. 

Organisatiebeheersing moet een redelijke zekerheid verschaffen over:

 • het bereiken van doelstellingen;
 • het naleven van wetgeving en procedures;
 • de beschikbaarheid van betrouwbare financiĆ«le en beheersinformatie;
 • het efficiĆ«nt en economisch gebruik van middelen;
 • de bescherming van activa;
 • het voorkomen van fraude.

In de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd het 'Kader voor Organisatiebeheersing' goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig artikel 219 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over de organisatiebeheersing.

In het rapport over 2021 worden volgende hoofdstukken besproken:

 1. Het kader voor Organisatiebeheersing toegelicht
 2. Organisatiebeheersing in de praktijk - 2021
 3. Interne audit en externe audit
 4. Besluit

Het rapport licht toe hoe via het inzetten op continu verbeteren en risicomanagement gewerkt wordt aan een optimale organisatiebeheersing. Zowel in het rapport als in de bijlagen leest u concrete realisaties in dit kader.

Activiteit

AC34623 Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde rapport, over het jaar 2021, van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing in Stad en OCMW Gent. 


Bijlagen

 • Rapport
 • Bijlage1 - Model Organisatiebeheersing Gent
 • Bijlage2 - Continu verbeteren
 • Bijlage3 - Risicospecialismen
 • Bijlage4 - Risicoanalyses
 • Bijlage5 - Verbonden Rechtspersonen
 • Bijlage6 -Interne audit