Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00591 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van plantgoed voor de Stad Gent (4 percelen) - GD 11-2022 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00591 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van plantgoed voor de Stad Gent (4 percelen) - GD 11-2022 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00591 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van plantgoed voor de Stad Gent (4 percelen) - GD 11-2022 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00591 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van plantgoed voor de Stad Gent (4 percelen) - GD 11-2022 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Elk plantseizoen worden op een aantal locaties nieuwe plantsoenen aangelegd en bestaande groenzones heraangelegd, wegbeplanting omgevormd en bijkomend geplant. Hiervoor worden jaarlijks een groot aantal planten aangekocht. Omwille van de specificiteit van het plantenmateriaal wordt deze opdracht opgesplitst in verschillende percelen: 

 • Perceel 1: leveren van bosgoed
 • Perceel 2: leveren van heesters
 • Perceel 3: leveren van bomen
 • Perceel 4: leveren van vaste planten.

Naast de minimale kwaliteitseisen per perceel, zijn de planten ook verplicht afkomstig van milieuvriendelijke teelt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen Leveren van plantgoed voor de Stad Gent GD 11-2022opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: de opdracht loopt vanaf sluiting van de opdracht tot en met 31 mei 2023 – de uitvoeringstermijn per bestelling bedraagt 3 kalenderweken.
Gunningscriteria: prijs 100 punten.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Groendienst 
Budgetplaats AC342300000 
Categorie*
Subsidiecode  
202250000
2023 120000
Totaal 170000


Voorgestelde uitgaven

€ 170.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34230 Beheren en onderhouden van openbaar groen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Leveren van plantgoed voor de Stad Gent (4 percelen) - GD 11-2022:

Perceel 1: leveren van bosgoed

Perceel 2: leveren van heesters

Perceel 3: leveren van bomen

Perceel 4: leveren van vaste planten.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: De opdracht loopt vanaf sluiting van de opdracht tot en met 31 mei 2023 – de uitvoeringstermijn per bestelling bedraagt 3 kalenderweken.

Gunningscriteria: prijs 100 punten.


Bijlagen

 • bestek GD 11-2022 - leveren van plantgoed voor de stad Gent
 • bestek GD 11-2022 - leveren van plantgoed voor de stad Gent - offerteformulier
 • GD 11-2022 - inventaris perceel 1 - leveren van bosgoed
 • GD 11-2022 - inventaris perceel 2 - leveren van heesters
 • GD 11-2022 - inventaris perceel 3 - leveren van bomen
 • GD 11-2022 - inventaris perceel 4 - leveren van vaste planten