Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00530 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen (2 percelen) - 2022/5266- Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00530 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen (2 percelen) - 2022/5266- Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00530 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen (2 percelen) - 2022/5266- Bestek - Vaststelling 2022_GR_00530 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen (2 percelen) - 2022/5266- Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe gemeentewet, artikel 234.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, a .

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Zonale Sturing (DZS) is het centraal zenuwstelsel van het Gentse politiekorps met professionele operatoren die instaan voor de dispatching van de noodoproepen. De operatoren werken in een beurtrol (12 uren diensten) op basis van 24/24 en 7/7. Voor een optimale ondersteuning tijdens het langdurig zittend werken, wordt gevraagd om 8 ergonomische 24-uursstoelen met neksteun aan te schaffen.

Ook de medewerkers van het onthaal van de Interventiedienst werken op operationeel niveau in een continusysteem en hebben dringend nood aan 14 nieuwe ergonomische stoelen voor collectief gebruik.

Omdat er geen raamovereenkomst beschikbaar is voor de aankoop van dergelijke stoelen, wordt een overheidsopdracht uitgeschreven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen  - 2022/5266, opgemaakt.

De opdracht omvat volgende percelen:

 • perceel 1: aankoop van 24-uursstoelen
 • perceel 2: aankoop van ergonomische zadelstoelen

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Wijze van prijsbepaling: opdracht tegen prijslijst

Gunningscriteria:

 • Prijs: 30%
 • Kwaliteit: 30%
 • Leveringstermijn: 30%
 • Milieuvriendelijkheid: 10%

Gelet op de aard en omvang van voorliggende opdracht en de beschikbare informatie over de actuele marktsituatie, wordt voorgesteld om volgende ondernemers uit te nodigen om een offerte in te dienen:

 • BMA Ergonomics, Ninoofsesteenweg 55 te 1760 Roosdaal
 • Ergonomio-Creato, Steenweg 3 te 3540 Herk-de-Stad
 • Health2Work, Kerkstraat 108 te 9050 Gent
 • Pami, Industrielaan 20 te 3900 Overpelt
 • Quiesco, Tervuursevest 30 te 3000 Leuven

Overzicht van de uitgaven

Dienst
 Politiezone Gent 
Budgetplaats
 BU 3300000/741-51
Categorie
 I
2022
 € 42.000,00
Totaal
 € 42.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 42.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen - 2022/5266.

De opdracht omvat volgende percelen:

 • perceel 1: aankoop van 24-uursstoelen
 • perceel 2: aankoop van ergonomische zadelstoelen

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Wijze van prijsbepaling: opdracht tegen prijslijst.

Gunningscriteria:

 • Prijs: 30%
 • Kwaliteit: 30%
 • Leveringstermijn: 30%
 • Milieuvriendelijkheid: 10%

Bijlagen

 • Bestek 2022-5266