Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00608 - Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00608 - Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 44
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00608 - Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00608 - Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raamovereenkomst omvat enerzijds het uitvoeren van (snelle) depannages aan de elektrische installaties/componenten en anderzijds allerlei aanpassings-, herstellings-, en renovatiewerken van beperkte omvang aan de elektrische/data installaties in gebouwen behorende tot het patrimonium van de Stad Gent.

Het bestek voorzien werken voor de volgende 3 percelen (met aparte facturatie):
Perceel 1: FM Onderwijs
Perceel 2: FM Themagebouwen
Perceel 3: FM Welzijn

De exploitatiewerken vormen een belangrijk deel van dit contract. Er wordt voorzien in een wachtdienst die de aannemer dient te voorzien (24/24u permanentie). Zo kunnen allerlei dringende en minder dringende depannages uitgevoerd worden. Ook onderhoudsopdrachten (bv. aan elektrische borden, hoogspanningscabines, noodstroomaggregaten, ...) kunnen hiermee uitgevoerd worden.

Naast exploitatie is er binnen de Groep Gent ook de nood tot vernieuwing. Vaak is dit ook getriggerd door onderhoudswerken (exploitatie-opdrachten). Met het raamovereenkomst wordt het mogelijk om over te gaan tot vernieuwing van elektrische borden, data trace's en complete relightings.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 60 maanden (per perceel).
Gunningscriteria: beste prijs- kwaliteitsverhouding (meerdere criteria) 
- prijs: 80 punten
- werking aannemer: 20 punten

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FM Onderwijs FM OnderwijsFM Onderwijs FM Onderwijs 
Budgetplaats 352000003
(21% btw)
352000003
(6% btw)
3512300W2
(21% btw)
3512300W2
(6% btw) 
Categorie* EXP EXPINV INV 
2022 20000,00 15000,000,00 0,00
2023 320000,00 70000,00180000,00 970000,00
2024 320000,00 70000,00180000,00
970000,00
2025 320000,00 70000,00180000,00
970000,00
2026 320000,00 70000,00180000,00
970000,00
2027300000,0055000,00150000,00
890000,00
Totaal 1600000,00 350000,00870000,00 4770000,00


Dienst*FM ThemagebouwenFM Themagebouwen
FM Themagebouwen Politie
FM Themagebouwen Politie
Budgetplaats3470100WE3512400W23300000/724-603300000724-60
Categorie*EXPINVEXPINV
2022100000,000,0020000,000,00
2023550000,001150000,00150000,00200000,00
2024550000,00
1150000,00
150000,00
200000,00
2025550000,00
1150000,00
150000,00
200000,00
2026550000,00
1150000,00
150000,00
200000,00
2027500000,00900000,00120000,00180000,00
Totaal2800000,005500000,00740000,00980000,00


Dienst*FM Themagebouwen
HVZ Centrum
FM Themagebouwen
HVZ Centrum
Budgetplaats

Categorie*EXP/GUINV/BU
202215000,0010000,00
202320000,0015000,00
202420000,0015000,00
202520000,0015000,00
202620000,0015000,00
202720000,0015000,00
Totaal115000,0085000,00


Dienst*
FM WelzijnFM Welzijn
Budgetplaats
diverse rekeningendiverse rekeningen
Categorie*
EXPINV
2022
15000,000,00
2023
175000,0050000,00
2024
175000,00
50000,00
2025
175000,00
50000,00
2026
175000,00
50000,00
2027
160000,0050000,00
Totaal875000,00250000,00


Voorgestelde uitgaven

€ 18.935.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 60 maanden (per perceel).
Gunningscriteria: beste prijs- kwaliteitsverhouding (meerdere criteria).
- prijs: 80 punten
- werking aannemer: 20 punten


Bijlagen

 • 5310_FAG2022013JBINV_Bestek_OPENBARE PROCEDURE.pdf
 • 5310_FAG2022013JBINV-_Perceel_1_Raming.xlsx
 • 5310_FAG2022013JBINV-_Perceel_2_Raming.xlsx
 • 5310_FAG2022013JBINV-_Perceel_3_Raming.xlsx
 • 5310_FAG2022013JBINVEXP_Gebouwenlijst_3_perecelen.xlsx
 • Algemene_voorschriften_veiligheid_gezondheid_welzijn_orde.pdf
 • Checklist_As-Built.pdf
 • Generiek_veiligheids_en_gezondheidsplan_Mensura.pdf
 • Infofiche_bekabeling_datakasten_technischeruimte.pdf
 • Nota_afspraken_datakasten.pdf
 • Sjabloon_werkvergunning.pdf
 • Tekenafspraken_CAD-porgramma.pdf
 • 5310_FAG2022013JBINVEXP_Financiele_bijlage.docx