Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00667 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met betrekking tot een stadseigendom gelegen Meulesteedsesteenweg te Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00667 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met betrekking tot een stadseigendom gelegen Meulesteedsesteenweg te Gent - Goedkeuring 2022_GR_00667 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met betrekking tot een stadseigendom gelegen Meulesteedsesteenweg te Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, artikel 637. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het mobiliteitsbedrijf bouwde een overdekte fietsenstalling op een stadseigendom zijnde een perceel grond, horende bij het wijkrestaurant ‘t Oud Postje, te 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg 455. Om deze fietsenstalling van elektriciteit te voorzien dient er door Fluvius vanaf de straat een nieuwe leiding te worden getrokken  en dit alover een oppervlakte van 6,77m2, zoals opgemeten en aangeduid op bijgevoegd plan.

De stad sloot met Fluvius hierover een overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van een onderhavige besluitvorming.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De kosten voor het leggen van de leiding bedragen 705,69 euro en zijn ten laste van de Stad Gent. De Stad Gent verleent gebruik en genot vervroegd, vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad de goed van de compromis, in kader van de opstart van de werken.Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Mobiliteit 
Budgetplaats 348550100 
Categorie*
Subsidiecode NVT 
2022 705,69 

Voorgestelde uitgaven

€ 705,69

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de erfdienstbaarheid, te sluiten met Fluvius, voor de stadseigendom, gelegen te Meulesteedsesteenweg 455 te 9000 Gent voor onbepaalde duur.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de akte in zijn registers.


Bijlagen

  • erfdienstbaarheid contract Meulesteedsesteenweg 455
  • 20220518_AV_PVO_Erfdienstbaarheid_Meulestedesteenweg perceel A3447S.pdf