Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00555 - Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00555 - Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent - Wijziging 2022_GR_00555 - Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad wijzigde laatst op 21 juni 2021 het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent'.

Met het oog op het centrumjaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent' te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent' is te vinden in het document in bijlage.

Deze wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en treden in werking op 1 september 2022. 

Activiteit

AC34436 Inrichten van volwassenenonderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent' zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden  in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen