Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00556 - Schoolreglement voor het basisonderwijs - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00556 - Schoolreglement voor het basisonderwijs - Wijziging 2022_GR_00556 - Schoolreglement voor het basisonderwijs - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
  • Het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 27 april 2018;
  • De omzendbrief BaO/2001/10 van 10 augustus 2001 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
  • De omzendbrief BaO/2007/05 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
  • De omzendbrief BaO/2012/01 van 5 juni 2012 betreffende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad wijzigde laatst op 21 juni 2021 het 'Schoolreglement voor het basisonderwijs'.

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het 'Schoolreglement voor het basisonderwijs' te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan het 'Schoolreglement voor het basisonderwijs' is te vinden in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Activiteit

AC34439 Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Schoolreglement voor het basisonderwijs' zoals aangegeven in het document in bijlage. 

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Schoolreglement voor het basisonderwijs' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen