Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00543 - Overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00543 - Overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00543 - Overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00543 - Overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van de gemeenteraad de dato 20/12/20201 is het selectiebestek overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204, vastgesteld.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.
Selectiecriteria:

Selectiecriterium 1: samenstelling, projectmanagement en procesbereidheid van het ontwerpteam.

Selectiecriterium 2: relevantie en kwaliteit van de referenties voor de ontwerpopgave.

Een onderzoek van de ingediende deelnemingen werd opgenomen in het selectieverslag de dato 7/3/2022, en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen de dato 17/3/2022. In dezelfde zitting werd eveneens goedgekeurd om de volgende geselecteerde deelnemers uit te nodigen om een offerte in te dienen:

- BARO Architectuur bv

- dmvA architecten bv

- Martens Van Caimere architecten - Man architecten

- Nero bv

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204, opgemaakt.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.
Wijze van prijsbepaling: opdracht voor een forfaitair ereloonpercentage, op basis van een voorgesteld ereloonbarema, met verrekening van een vermenigvuldigingsfactor.
Uitvoeringstermijn: in verschillende fases.
Gunningscriteria:

1. Schetsontwerp met visie van de inschrijver op de gestelde opdracht (gewicht = 60 punten).

2. Procesaanpak van de inschrijver (gewicht = 20 punten).

3. Vermenigvuldigingsfactor op barema’s ereloon (gewicht = 20 punten).


Dit project heeft een strakke timing, gezien de slechte staat van de bestaande gebouwen op vlak van brandveiligheid en compliance. Het is dus aangewezen om tot vervroegde publicatie over te gaan, om de vooropgestelde planning te halen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FEG 
Budgetplaats 35123D302
Categorie*
Subsidiecode  
2022 € 25.410,00 
2023 € 233.461,00 
2024 € 46.692,00 
2025 € 46.692,00 
Later €140.076,00 
Totaal € 492.331,00 

Voorgestelde uitgaven

€ 492.331,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35208 Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Wijze van prijsbepaling: opdracht voor een forfaitair ereloonpercentage, op basis van een voorgesteld ereloonbarema met verrekening van een vermenigvuldigingsfactor.

Uitvoeringstermijn: in verschillende fases.

Gunningscriteria:

1. Schetsontwerp met visie van de inschrijver op de gestelde opdracht (gewicht = 60 punten).

2. Procesaanpak van de inschrijver (gewicht = 20 punten).

3. Vermenigvuldigingsfactor op barema’s ereloon (gewicht = 20 punten).


Bijlagen

  • gunningsleidraad
  • bijlage 1_offerteformulier
  • bijlage 2_projectdefinitie