Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met de projectsubsidie Alles Kan wil de Gentse Jeugddienst kansen geven aan jongeren om hun ideeën te realiseren en eigen projecten uit te voeren.
De focus van de projectsubsidie ligt op talentontwikkeling van jonge creatievelingen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met deze subsidieovereenkomst wil Alles Kan (Jeugddienst Gent) samen met vzw Oude Beestenmarkt, met zetel te Burggravenlaan 62, 9000 Gent, organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven creëren tijdens Boomtown 2022, dat zal plaatsvinden van 15 t.e.m. 20 juli 2022. De uitvoerder voorziet een apart podium voor het jonge talent. Jonge organisatoren en programmatoren delen hun kennis, verbreden hun netwerk en bouwen mee aan een podium dat jong en Gents talent in de kijker zet.

Vzw Oude Beestenmarkt realiseert hiervoor de volgende prestaties met bijhorende taken:

1. De uitvoerder geeft kansen aan jonge organisatoren en programmatoren met een sterke link met Gent

2. De uitvoerder geeft podiumkansen aan jonge artiesten met een sterke link met Gent
3. De uitvoerder zet in op een kwalitatief evenement 
4. De uitvoerder vermeldt en promoot Alles Kan consequent als partner

Vzw Oude Beestenmarkt staat in voor de inhoudelijke voorbereiding, het coachen en begeleiden van de jongeren en de logistieke organisatie.

De subsidieovereenkomst loopt van 01/07/2022 t.e.m. 30/09/2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats  3406301WK
Budgetpositie
6491000
Categorie* Werkingssubsidie 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021  
2022 7.500 euro 
Later  
Totaal  

Voorgestelde uitgaven

€ 7.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 met vzw Oude Beestenmarkt, Burggravenlaan 62, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen