Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met de projectsubsidie Alles Kan wil de Gentse Jeugddienst kansen geven aan jongeren om hun ideeën te realiseren en eigen projecten uit te voeren.
De focus van de projectsubsidie ligt op talentontwikkeling van jonge creatievelingen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met deze subsidieovereenkomst wil Alles Kan (Jeugddienst Gent) samen met vzw Oude Beestenmarkt, met zetel te Burggravenlaan 62, 9000 Gent, organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven creëren tijdens Boomtown 2022, dat zal plaatsvinden van 15 t.e.m. 20 juli 2022. De uitvoerder voorziet een apart podium voor het jonge talent. Jonge organisatoren en programmatoren delen hun kennis, verbreden hun netwerk en bouwen mee aan een podium dat jong en Gents talent in de kijker zet.

Vzw Oude Beestenmarkt realiseert hiervoor de volgende prestaties met bijhorende taken:

1. De uitvoerder geeft kansen aan jonge organisatoren en programmatoren met een sterke link met Gent

2. De uitvoerder geeft podiumkansen aan jonge artiesten met een sterke link met Gent
3. De uitvoerder zet in op een kwalitatief evenement 
4. De uitvoerder vermeldt en promoot Alles Kan consequent als partner

Vzw Oude Beestenmarkt staat in voor de inhoudelijke voorbereiding, het coachen en begeleiden van de jongeren en de logistieke organisatie.

De subsidieovereenkomst loopt van 01/07/2022 t.e.m. 30/09/2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats  3406301WK
Budgetpositie
6491000
Categorie* Werkingssubsidie 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021  
2022 7.500 euro 
Later  
Totaal  

Voorgestelde uitgaven

€ 7.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 met vzw Oude Beestenmarkt, Burggravenlaan 62, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen