Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring 2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

   

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De gemeenteraad heeft in zitting van 27/04/2020 de subsidieovereenkomst met Gents MilieuFront - Gevelbrigade voor het realiseren van geveltuinen goedgekeurd. Deze overeenkomst betreft de toekenning van een stedelijke subsidie aan de uitvoerder (GMF) van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021, voor het realiseren van geveltuinen op openbaar domein, in beheer van aangelande private eigenaar.

  Bij een  aantal Gentenaars die een geveltuin aanvroegen in straten die heraangelegd werden, kon de Geveltuinbrigade echter nog geen geveltuin realiseren tijdens deze 1 jaar durende overeenkomst bij gebrek aan middelen en tijd. Die bewoners kregen dus een brief waarin stond dat ze gratis een geveltuin konden laten aanleggen. Bijvoorbeeld in de Spitaalpoortstraat konden deze geveltuinen niet tijdig uitgevoerd worden wegens vertraging op de wegenwerken. Het gaat over minimaal 38 geveltuinen waarvan de burger heeft gemeld dat ze wensen in te gaan op het aanbod. Maar tijdens de uitvoering van deze 38 geveltuinen kunnen nog meer bewoners zich aanbieden aan wie een geveltuin beloofd werd die nog niet is gerealiseerd, daarom wordt een kleine marge ingerekend.

  • 34 aanvragen uit de Spitaalpoortstraat
  • 3 aanvragen uit de Jozef Vervaenestraat 38
  • 1 aanvraag uit de Verkortingstraat.

   
  Het GMF wil graag ook deze geïnteresseerden bedienen, en vraagt hiervoor subsidie aan de Stad Gent. GMF wil hiervoor de prijzen hanteren uit de afgelopen overeenkomst met Wegendienst en Groendienst (100 € incl. btw per geveltuin).

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Een geveltuin is essentieel in de strijd tegen het hitte-eilandeffect. Tegelijk reduceren geveltuinen de hoeveelheid fijn stof in de stad en dragen ze bij aan de biodiversiteit.
  Geveltuinen creëren draagvlak voor groen en natuur bij de Gentenaars; initiatiefnemers prikkelen buurtbewoners om eveneens mee te werken aan vergroening en ontharding van de stad.

  Zowel de betrokken stadsdiensten (Groendienst, Dienst Milieu en Klimaat, Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen en Dienst Inname Publieke Ruimte) als de particuliere eigenaars evalueren dit initiatief als zeer positief.

  Veelal werkte de Geveltuinbrigade op plaatsen waar ander, structureel en grondgebonden groen onmogelijk is door de beperkte breedte van de straat of aanwezigheid van ondergrondse leidingen en buizen.

  Het is wenselijk, deze positieve dynamiek rond vergroening en verkoeling van de stad verder te ondersteunen vanuit het stadsbestuur.

  De subsidie dient gebruikt te worden voor het realiseren van geveltuinen.

  Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

  GMF is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

  Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

  De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE19 8939 4405 6912 van GMF - Gents Milieufront, Dampoortstraat 80, 9000 Gent.

  De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst*
  Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen 
  Budgetplaats
  349125100
  Categorie*
  I.subsidie
  Subsidiecode
  niet relevant 
  2022 € 5.000,00 
  Totaal € 5.000,00 

   

  Voorgestelde uitgaven

  € 5.000,00

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidie voor vzw Gents MilieuFront, Dampoortstraat 81 te 9000 Gent, voor het realiseren van geveltuinen, ten bedrage van 5.000,00 euro.