Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring 2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

   

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De gemeenteraad heeft in zitting van 27/04/2020 de subsidieovereenkomst met Gents MilieuFront - Gevelbrigade voor het realiseren van geveltuinen goedgekeurd. Deze overeenkomst betreft de toekenning van een stedelijke subsidie aan de uitvoerder (GMF) van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021, voor het realiseren van geveltuinen op openbaar domein, in beheer van aangelande private eigenaar.

  Bij een  aantal Gentenaars die een geveltuin aanvroegen in straten die heraangelegd werden, kon de Geveltuinbrigade echter nog geen geveltuin realiseren tijdens deze 1 jaar durende overeenkomst bij gebrek aan middelen en tijd. Die bewoners kregen dus een brief waarin stond dat ze gratis een geveltuin konden laten aanleggen. Bijvoorbeeld in de Spitaalpoortstraat konden deze geveltuinen niet tijdig uitgevoerd worden wegens vertraging op de wegenwerken. Het gaat over minimaal 38 geveltuinen waarvan de burger heeft gemeld dat ze wensen in te gaan op het aanbod. Maar tijdens de uitvoering van deze 38 geveltuinen kunnen nog meer bewoners zich aanbieden aan wie een geveltuin beloofd werd die nog niet is gerealiseerd, daarom wordt een kleine marge ingerekend.

  • 34 aanvragen uit de Spitaalpoortstraat
  • 3 aanvragen uit de Jozef Vervaenestraat 38
  • 1 aanvraag uit de Verkortingstraat.

   
  Het GMF wil graag ook deze geïnteresseerden bedienen, en vraagt hiervoor subsidie aan de Stad Gent. GMF wil hiervoor de prijzen hanteren uit de afgelopen overeenkomst met Wegendienst en Groendienst (100 € incl. btw per geveltuin).

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Een geveltuin is essentieel in de strijd tegen het hitte-eilandeffect. Tegelijk reduceren geveltuinen de hoeveelheid fijn stof in de stad en dragen ze bij aan de biodiversiteit.
  Geveltuinen creëren draagvlak voor groen en natuur bij de Gentenaars; initiatiefnemers prikkelen buurtbewoners om eveneens mee te werken aan vergroening en ontharding van de stad.

  Zowel de betrokken stadsdiensten (Groendienst, Dienst Milieu en Klimaat, Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen en Dienst Inname Publieke Ruimte) als de particuliere eigenaars evalueren dit initiatief als zeer positief.

  Veelal werkte de Geveltuinbrigade op plaatsen waar ander, structureel en grondgebonden groen onmogelijk is door de beperkte breedte van de straat of aanwezigheid van ondergrondse leidingen en buizen.

  Het is wenselijk, deze positieve dynamiek rond vergroening en verkoeling van de stad verder te ondersteunen vanuit het stadsbestuur.

  De subsidie dient gebruikt te worden voor het realiseren van geveltuinen.

  Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

  GMF is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

  Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

  De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE19 8939 4405 6912 van GMF - Gents Milieufront, Dampoortstraat 80, 9000 Gent.

  De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst*
  Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen 
  Budgetplaats
  349125100
  Categorie*
  I.subsidie
  Subsidiecode
  niet relevant 
  2022 € 5.000,00 
  Totaal € 5.000,00 

   

  Voorgestelde uitgaven

  € 5.000,00

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidie voor vzw Gents MilieuFront, Dampoortstraat 81 te 9000 Gent, voor het realiseren van geveltuinen, ten bedrage van 5.000,00 euro.