Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00614 - Definitieve vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00614 - Definitieve vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling 2022_GR_00614 - Definitieve vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 21 februari 2022 de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiƫle vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 14 maart 2022 tot 14 april 2022. Er werden 5 bezwaarschriften ingediend binnen de termijn van het openbaar onderzoek die bijgevolg ontvankelijk zijn. 

De bezwaarschriften zijn divers van aard en worden in bijgevoegd verslag omstandig behandeld.

De gemeenteraad beslist op basis van de weerleggingen opgenomen in bijgevoegd verslag de bezwaren niet in te willigen.

De gedeeltelijke straatnaamwijzigingen hebben impact op meerdere adressen van zowel particulieren als ondernemingen. Daarom wordt voldoende tijd gegeven voor aanpassing van de adresgegevens. De datum waarop de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen in voege gaan is 04/01/2023.

Adviezen

Cultuurraad Gunstig advies

De Cultuurraad werd op 02/03/2022 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn gunstig advies uit.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt nota van het verslag bezwaarschriften met weerlegging in kader van het openbaar onderzoek met betrekking tot de vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok.

Artikel 2

Stelt de naam 'Millinocketstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 3

Stelt de naam 'Fohrstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 4

Keurt goed dat de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen in voege gaan op 04/01/2023.


Bijlagen

 • PL562 plan bestaande toestand
 • PL562 plan nieuwe toestand
 • PL562 situatieplan
 • bezwaarschrift 4
 • bezwaarschrift 5
 • bezwaarschrift 3
 • bezwaarschrift 1
 • bezwaarschrift 2
 • PL562 weerlegging bezwaarschriften