Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00575 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00575 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Wijziging 2022_GR_00575 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2011 en sindsdien herhaaldelijk gewijzigd.

De prijzen kennen de laatste jaren een sterke stijging maar de tarieven voor het straatparkeren, bleven al enkele jaren ongewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 5, 6, 7 en 8

De prijszetting van het on-street aanbod en off-street aanbod is niet optimaal op mekaar afgestemd, waardoor het beschikbare aanbod niet optimaal benut wordt. Een betere afstemming van de parkeertarieven op de straat versus deze voor de ondergrondse parkings moet bijdragen aan het optimaliseren van het maatschappelijk nut en mensen de juiste parkeerplaats laten kiezen op basis van het parkeertarief.

De prijzen en de verschillende bestaande indexen kennen de laatste jaren een sterke stijging zodat er zich ook een aanpassing opdringt van de tarieven gezien deze al enkele jaren ongewijzigd zijn gebleven.

Er dringt zich een verhoging van het retributiebedrag voor het betalend parkeren in de rode, oranje, gele en groene tariefzone op.


Artikel 11/1

De vermelding dat voor 2018 per domicilieadres 6 bezoekerstickets toegekend worden is niet langer relevant en wordt geschrapt.


Artikel 26

De formuleringen in dit artikel hielden verband met de gefaseerde invoer van het parkeerplan in 2017 en later.

De bepalingen die niet langer relevant zijn, worden geschrapt.


Naar aanleiding van de tariefaanpassingen, wordt ook bijlage 1 en 2 bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren geactualiseerd. De wijzigingen tussen de huidige versie en nieuwe versie zijn samengevat in een overzicht waarin aangegeven is wat het voorwerp is van de wijziging.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Voor straatparkeren worden meer inkomsten verwacht die werden opgenomen in de budgetten. Deze geschatte jaarlijkse ontvangsten zijn afhankelijk van het gebruik van de parkeerautomaten en werden geraamd op basis van de huidige tariefvoorstellen. Wijzigingen in tarieven van de parkeerautomaten maar ook van de parkeergebouwen in de buurt zullen een impact hebben op deze bedragen.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34806 Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van artikel 5 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren door volgende tekst:

Tariefzone rood 

Tarief 1 of Gratis minuten

Tarief 2 of ultrakortparkeertarief

Tarief 3 of kortparkeertarief

Tarief 4 of dagtarief

Van 9 tot 23 uur voor een maximale tijdsduur van 20 ononderbroken minuten

0,00 euro

 

 

 

Van 7 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 15 minuten

 

0,10 euro / 5 minuten

 

 

van 9 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 3 ononderbroken betalende uren

eerste 60minuten

volgende 60 minuten (tot 120 minuten)

volgende 60 minuten (tot 180 minuten)

 

 

 

 

 

 


0,25 euro / 5 minuten

1 euro / 15 minuten

0,75 euro / 10 minuten

 

van 19 uur tot 23 uur voor een maximale tijdsduur van 4 ononderbroken betalende uren

 

 

0,30 euro / 10 minuten

 


Artikel 2

Keurt goed, de vervanging van artikel 6 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren door volgende tekst:

Artikel 6

Tariefzone oranje 

Tarief 1 of Gratis minuten

Tarief 2 of ultrakortparkeertarief

Tarief 3 of kortparkeertarief

Tarief 4 of dagtarief

Van 9 tot 23 uur voor een maximale tijdsduur van 20 ononderbroken minuten

0,00 euro

 

 

 

Van 7 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 15 minuten

 

0,10 euro / 5 minuten

 

 

van 9 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 5 ononderbroken betalende uren

 

 

0,30 euro / 10 minuten

 

van 19 uur tot 23 uur voor een maximale tijdsduur van 4 ononderbroken betalende uren

 

 

0,25 euro / 10 minuten

 

 

Artikel 3

Keurt goed, de vervanging van artikel 7 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren door volgende tekst:

Artikel 7

Tariefzone geel

 

Tarief 1 of Gratis minuten

Tarief 2 of ultrakortparkeertarief

Tarief 3 of kortparkeertarief

Tarief 4 of dagtarief

Van 9 tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 20 ononderbroken minuten

0,00 euro

 

 

 

Van 7 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 15 minuten

 

0,10 euro / 5 minuten

 

 

van 9 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 5 ononderbroken betalende uren

 

 

 

 

0,30 euro / 10 minuten

 


Artikel 4

Keurt goed, de vervanging van artikel 8 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren door volgende tekst:

Artikel 8

Tariefzone groen

Tarief 1 of Gratis minuten

Tarief 2 of ultrakortparkeertarief

Tarief 3 of kortparkeertarief

Tarief 4 of dagtarief

Van 9 tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 30 ononderbroken minuten

0,00 euro

 

 

 

Van 7 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 30 minuten

 

0,10 euro / 5 minuten

 

 

van 9 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 5 ononderbroken betalende uren

eerste 180 minuten

volgende 60 minuten (tot 240 minuten)

volgende 60 minuten (tot 300 minuten)

 

 

 

 
0,10 euro / 6 minuten

0,125 euro / 15 minuten

0,00 euro

 

van 9 uur tot 19 uur voor een maximale tijdsduur van 10 ononderbroken betalende uren

 

 

 

3,50 euro


Artikel 5

Keurt goed de opheffing van de laatste zin van artikel 11/1, eerste alinea, van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren.

Artikel 6

Keurt goed, de vervanging van artikel 26 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren door volgende tekst:

"Het college van burgemeester en schepenen stelt per tariefzone of deel ervan de datum van inwerkstelling van nieuwe parkeerautomaten vast."

Artikel 7

Keurt goed de wijziging van Bijlage 1 - Tariefzones bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 8

Keurt goed de wijziging van Bijlage 2 - Stratenlijst bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 9

Keurt goed, de inwerkingtreding van de wijzigingen vanaf 3 oktober 2022.

Artikel 10

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het ‘Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren’, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 11

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van Bijlage 1 - Tariefzones bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 12

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van Bijlage 2 - Stratenlijst bij het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen