Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00604 - Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00604 - Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00604 - Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00604 - Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 overeenkomstig artikel 89, §1, 2°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van 23 december 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed van de opdracht SLS/2020/042-ID4922 - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding. Deze opdracht is gestart op 24 december 2020 met een looptijd van 4 jaar en een budget van € 163.259,25. Door een verandering in wetgeving en de in 2021 aanhoudende Covid 19-maatregelen dienden er meer opleidingen gegeven te worden waardoor het budget tegen eind 2022 reeds bereikt zal zijn. 

Om die reden dient er een nieuwe overheidsopdracht te worden opgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306, opgemaakt.
Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 48 maanden.
Gunningscriteria:
1. Inhoud van de aangeboden opleidingen (60 punten)
2. Prijs (40 punten)

Aan te schrijven kandidaten:
MD Group bv, Metropoolstraat 11B, 2900 Schoten
Securitas Academy nv, Zone 1 Resaerchpark 110, 1731 Zellik
G4S Training Services nv, Koning Boudewijnlaan 1, 1800 Vilvoorde
Sios Group bvba, Booiebos 24, 9031 Drongen

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stad Gent
Budgetplaats XXXXXXXXX
Categorie* E
Subsidiecode nvt
2023 € 70.000,00
2024 € 70.000,00
2025 € 70.000,00
2026 € 70.000,00
Totaal € 280.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 280.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34616 Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306.

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.

Uitvoeringstermijn: 48 maanden.

Gunningscriteria: 
1. Inhoud van de aangeboden opleidingen (60 punten)
2. Prijs (40 punten)

Aan te schrijven kandidaten:
MD Group bv, Metropoolstraat 11B, 2900 Schoten
Securitas Academy nv, Zone 1, Researchpark 110, 1731 Zellik
G4S Training Services nv, Koning Boudewijnlaan 1, 1800 Vilvoorde
Sios Group bvba, Booiebos 24, 9031 Drongen


Bijlagen

  • SLS_2022_024-ID5306 - Bestek opleidingen brandbestrijding.doc