Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00561 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00561 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00561 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring 2022_GR_00561 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. In het pilootproject Lekker(s) Op School wil Stad Gent onderzoeken hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame maaltijden kunnen aanbieden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en mogelijkheden van scholen en wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk kleuters die opgroeien in kwetsbare situaties maximaal positieve effecten ervaren op vlak van gezondheid en ontplooiing. 

Stad Gent wil binnen het beschikbare budget en in overleg tussen de scholen, onderzoekers en projectleiders maximaal onderstaande randvoorwaarden vervuld zien:

 • betaalbare maaltijden voor zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie 
 • zo gezond mogelijk
 • zo duurzaam mogelijk (zie ook Gentse voedselstrategie)
 • zonder stigmatiserende effecten op kinderen
 • waarbij scholen uit verschillende schoolnetten maximaal ontzorgd worden, rekening houdend met infrastructurele mogelijkheden
 • administratief eenvoudig voor alle partners
 • en uitrolbaar binnen de Gentse scholencontext

In kader van het project Lekker(s) op School werden voor het schooljaar 2021-2022 subsidieovereenkomsten afgesloten met:

 • vzw Impuls (basisschool Sint-Salvator / nieuwe naam: Dokata), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Daarnaast wordt ingezet op een aanvullend gezond aanbod voor kinderen die een eigen lunchbox meebrengen (pimpen brooddozen). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd of aanvullende maaltijd (pimpen brooddozen).

 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een solidariteitsbijdrage voor een 10-uurtje heeft en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per 10-uurtje.

 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van gratis warme maaltijden en gratis opvang voor alle kleuters heeft. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd.

 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent: onderzoekt welke indicatoren in de toekomst kunnen gebruikt kunnen worden om kortingspercentages aan te koppelen en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Er wordt tevens onderzocht wat de effecten zijn van een invoering van een kortingspercentage van 80% op de warme maaltijd voor alle kleuters (die niet op internaat zitten). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter, per maaltijd.

 • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd.

 • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent: geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent een aanbod aan gezonde en duurzame aanvulling op de lunchboxen van de kleuters voorziet via de raamovereenkomsten van de Stad Gent.

 •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent: ingezet op gezonde, duurzame en voedzame 10-uurtjes. Gezien er binnen het Onze-Lieve-Vrouwcollege nog geen (externe) cateraar actief was die in het aanbod kon voorzien, werd geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent in dit aanbod voorzien via de raamcontracten van Stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De onderzoeksfase van het pilootproject Lekker(s) op School duurt 2 jaar. De subsidieovereenkomsten met de scholen werden initieel voor 1 schooljaar afgesloten. Op die manier kon na het eerste jaar bijgestuurd worden waar nodig. De huidige overeenkomsten verlopen vlot. Om de continuïteit van het project te garanderen worden onderstaande subsidieovereenkomsten met de scholen hernieuwd. Er wordt een prestatie toegevoegd om het aanbod van Lekker(s) op School nog beter bekend te maken bij de ouders en er wordt eveneens rekening gehouden met de feedback van de scholen na een jaar proef draaien. De bedragen in de subsidieovereenkomsten zijn berekend op basis van gegevens van huidig schooljaar. In bijlage zijn volgende overeenkomsten toegevoegd:

 • vzw Impuls (basisschool Dokata / voorheen Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
 • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

Overzicht van de uitgaven

 • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A 9000 Gent

 • Dienst*Staf Beleidsondersteuning 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2022 39.293,10 euro 
  202316.839,90 euro 
  Totaal 56.133 euro 


 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent

 • Dienst*Staf Beleidsondersteuning 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2022 13.180,65 euro 
  2023 5.648,85 euro 
  Totaal18.829,50 euro 


 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent

 • Dienst*Staf Beleidsondersteuning 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  202249.413,84 euro 
  202321.177,36 euro 
  Totaal 70.591,20 euro


 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
 • Dienst*Staf Beleidsondersteuning 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  202110.683,08 euro 
  20224.578,46 euro 
  Totaal15.261,54 euro  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent
 • Dienst*Staf Beleidsondersteuning 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  202210.039,34 euro 
  2023 4.302,57 euro 
  Totaal 14.341,92 euro 

  Voorgestelde uitgaven

  € 0,00

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023, met vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 2

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 met basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 3

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023, met Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 4

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023, met MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 5

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 met GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.