Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00609 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis, Schoolkaai 23 te Gent - FEG/2021/019-ID5147 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00609 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis, Schoolkaai 23 te Gent - FEG/2021/019-ID5147 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00609 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis, Schoolkaai 23 te Gent - FEG/2021/019-ID5147 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00609 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis, Schoolkaai 23 te Gent - FEG/2021/019-ID5147 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 41.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2019 werd het buitenschrijnwerk vervangen wegens de slechte staat. Hiervoor werd destijds een bouwaanvraag ingediend. Volgens de EPB-normen is men bij bouwaanvragen van grondige renovaties verplicht om een ventilatiesysteem te voorzien. Natuurlijke aan- en afvoer van lucht via ventilatieroosters in het schrijnwerk is in dit geval niet aan de orde aangezien Het Trappenhuis vastgesteld is als bouwkundig erfgoed (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217110). Bovendien is het grootste nadeel van een natuurlijk ventilatiesysteem dat er geen regelbaarheid is wat betreft toevoer en/of afvoer. Systeem D (mechanisch gecontroleerde aan- en afvoer) is de meest aangewezen en energiebewuste manier van verluchten.

Omwille van de verschillende technieken wordt het best aangeraden om eerst de sprinkler- & branddetectie aan te pakken vooraleer we de ventilatie aanpakken. Dit project loopt nu ten einde. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis - FEG/2021/019-ID5147, opgemaakt.
Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen.
Gunningscriteria: prijs.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FM Onderwijs 
Budgetplaats 35123B501
Categorie*
Subsidiecode AGI.AGI
2022 27.336,51 EUR
2023 519.393,61 EUR
Totaal 546.730,12 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 546.730,12

Overzicht van de inkomsten

Dienst* FM Onderwijs 
Budgetplaats 35123B501
Categorie*
Subsidiecode AGI.AGI
2022 16.401,90 EUR 
2023
311.636,17 EUR
Totaal 328.038,07 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 328.038,07

Activiteit

AC35123 Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken -  Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis, Schoolkaai 23 te Gent.

Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Wijze van prijsbepaling:  opdracht met gemengde prijsvaststelling.

Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen.

Gunningscriteria: laagste prijs.


Bijlagen

 • 01_5147-FEG2021019-BESTEK-AB
 • 02_5147-FEG2021019-BESTEK-TB
 • 03_5147-FEG2021019-Samenvattend_meetstaat
 • 04_5147-FEG2021019-plannen
 • 05_5147-FEG2021019-Asbestinventaris
 • 06_5147-FEG2021019-VC_VGP
 • 07_5147-FEG2021019-TekenafsprakenSG
 • 08_5147_FEG2021019-OFFERTE-Meetstaat
 • 09_Checklist as built
 • 5147_Raming