Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00545 - Overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00545 - Overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00545 - Overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00545 - Overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Om de energie-efficiëntie van het gebouw 'De Stroom' te verhogen wordt voorzien om de daken en gevels te renoveren. Op alle dakvlakken wordt bijkomende isolatie geplaatst en wordt de dakbedekking vernieuwd. Nadien worden (niet binnen dit project) pv-panelen geplaatst op het gebouw. De gevels worden gerenoveerd waar ze bedekt zijn met gevelpanelen. Deze panelen zijn op veel plaatsen beschadigd. Ook hier wordt bijkomende isolatie voorzien en worden de panelen vernieuwd.

De doelstelling is om deze werken aan te vatten in oktober 2022. Daarvoor zouden de offertes in augustus geopend moeten worden. Om de inschrijvers voldoende tijd te geven om hun offerte op te maken, en het plaatsbezoek nog voor de schoolverlofperiode te kunnen organiseren, wordt gevraagd om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Fraklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 125 werkdagen.
Gunningscriteria: beste prijs- kwaliteitsverhouding (meerdere criteria):
1. Prijs (kost/prijs): 90 punten
2. Uitvoeringstermijn (kwaliteit): 5 punten
3. Organisatie (kwaliteit): 5 punten


Overzicht van de uitgaven

Dienst* FM Themagebouwen
Budgetplaats 3512400YE
Categorie* INV
2022 250.000,00
2023 931.777,54
Totaal 1.181.777,54

Voorgestelde uitgaven

€ 1.181.777,54

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.

Uitvoeringstermijn: 125 werkdagen.

Gunningscriteria: beste prijs- kwaliteitsverhouding (meerdere criteria).
1. Prijs (kost/prijs): 90 punten
2. Uitvoeringstermijn (kwaliteit): 5 punten
3. Organisatie (kwaliteit): 5 punten


Bijlagen

 • 5252_FAG2021058LGINV_Raming.xlsx
 • 5252_FAG2021058LGINV_Bestek_JUR_werken_OPEN PROCEDURE_e-tendering.pdf
 • 5252_FAG2021058LGINV_Technische Bepalingen.pdf
 • asbestinventaris.pdf
 • Checklist as built.xlsx
 • plannenlijst.pdf
 • sloopopvolgingsplan.pdf
 • veiligheids en gezondheidsplan.pdf
 • verslag daksondering.pdf
 • plannen.pdf