Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00533 - Addendum actieve vrijetijdsparticipatie bij de UiTPAS modelovereenkomst voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00533 - Addendum actieve vrijetijdsparticipatie bij de UiTPAS modelovereenkomst voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00533 - Addendum actieve vrijetijdsparticipatie bij de UiTPAS modelovereenkomst voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent - Goedkeuring 2022_GR_00533 - Addendum actieve vrijetijdsparticipatie bij de UiTPAS modelovereenkomst voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

UiTPAS is een project van de Vlaamse overheid in samenwerking met gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Het is een instrument om de vrijetijdsparticipatie in het algemeen te stimuleren, via een spaar- en voordelenprogramma, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede.   

Met een UiTPAS kan men punten sparen en omruilen voor voordelen. Het doel is de vrijetijdsparticipatie te bevorderen en drempels weg te werken voor iedereen. Mensen in armoede krijgen bovenop het spaar- en voordelenprogramma, op een niet-stigmatiserende manier, een financiële korting bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 

Het UiTPAS-programma wordt gebruikt voor een uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod, zowel voor stedelijke activiteiten als voor vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door verenigingen en privé-organisatoren.  

GO! Academie voor Muziek, Woord en Dans en Sint-Lucas Academie zijn aangesloten bij UiTPAS sinds 2018. 

De korting voor mensen in armoede wordt gefinancierd via een systeem van solidaire kostendeling: 20 % van de deelnamekost wordt gedragen door de deelnemer (= kansentarief); 40 % wordt gederfd door de aangesloten vrijetijdsaanbieder en 40% wordt gedragen door Stad Gent.  

Om in aanmerking te komen voor een UiTPAS met kansenstatuut moet men gedomicilieerd zijn in Gent of in een van de  gemeenten aangesloten bij UiTPAS regio Gent (Merelbeke, Destelbergen, Melle, Lochristi) en voldoen aan één van volgende criteria:

 • recht op verhoogde tegemoetkoming 
 • recht op (equivalent) leefloon 
 • in schuldbemiddeling zijn
 • in budgetbeheer/budgetbegeleiding zijn

Stad Gent voorziet in UiTPAS-kaarten voor sociale organisaties en verenigingen die in hoge mate werken met en voor mensen in armoede. Dit is een UiTPAS met kansenstatuut die recht geeft op het kansentarief.  De toegekende kaart staat niet op naam van een individuele persoon maar op naam van de organisatie (= organisatiepas). De organisatiepas kan enkel gebruikt worden voor het UiTPAS-aanbod binnen UiTPAS Regio Gent. 

De organisatiepas is bedoeld om de vrijetijdsparticipatie te ondersteunen van personen die (voorlopig) geen individuele UiTPAS kunnen aankopen. Redenen waarom iemand geen individuele UiTPAS kan bekomen zijn o.m.:

 • verhoogde tegemoetkoming of schuldbemiddeling is voorlopig niet aantoonbaar 
 • geen domicilie in Gent of in de overige gemeenten aangesloten bij UiTPAS regio Gent, maar wel actief in een Gentse vereniging of organisatie 
 • geen officiële of vaste verblijfplaats (dak-of thuisloos)
 • geen inkomen 
 • diverse armoedefactoren gecombineerd met een licht hoger inkomen

De organisatiepas wordt actief gebruikt door o.m brugfiguren i.f.v. toeleiding van kwetsbare kinderen naar het buitenschoolse vrijetijdsaanbod, waaronder ook de academies voor deeltijds kunstonderwijs.

De financiering voor het deeltijds kunstonderwijs wordt decretaal bepaald. Sinds 1 september 2018 wordt de UiTPAS met kansenstatuut erkend als bewijsstuk voor het verminderd lidgeld vanuit Vlaanderen. Dit betekent dat een inschrijving met een UiTPAS met kansenstatuut voor Onderwijs Vlaanderen geldt als 'bewijs' dat hier het verminderd lidgeld mag worden doorgestort i.p.v. het volledige lidgeld.  Dit geldt echter enkel voor de individuele UiTPAS met kansenstatuut, niet voor de organisatiepas.

Dat betekent dat een academie voor deeltijds kunstonderwijs een groter bedrag moet doorstorten naar Onderwijs Vlaanderen voor een inschrijving met een organisatiepas dan voor een inschrijving met een individuele UiTPAS met kansenstatuut.

Hierdoor wordt de organisatiepas in GO! Academie voor Muziek, Woord en Dans niet aanvaard en in Sint-Lucas Academie voorlopig nog aanvaard, maar dit zal niet blijvend zijn gezien dit verlieslatend is.  Kinderen die niet beschikken over een individuele UiTPAS met kansenstatuut, maar zich in een vergelijkbare kwetsbare situatie bevinden, hebben hierdoor geen recht op verminderd inschrijvingsgeld.

De organisatiepas wordt wel aanvaard in de stedelijke academies voor deeltijds kunstonderwijs, waar de derving i.k.v. UiTPAS gedragen wordt door het departement Onderwijs van Stad Gent.

Met dit addendum voor DKO niet-stedelijke netten (DKO Sint-Lucas Academie en GO! Kunstacademie de Poel) voorzien we in een 5 % regeling voor de niet-stedelijke academies en dit voor de periode vanaf 1 september 2022 t.e.m. 30 juni 2025.  
Deze 5 % regeling betekent dat in geval er bij DKO Sint-Lucas Academie / GO! Kunstacademie De Poel voor activiteiten in de doelgroep -18 jarigen meer deelnemers aan het kansentarief zijn dan 5 % van het totale deelnemersaantal binnen die doelgroep, voor de overige participaties aan kansentarief de solidaire kostendeling  zoals bepaald in de basisovereenkomst vervalt en er een terugbetaling is van 80% door de Stad Gent volgens volgende verdeling:

 • 40 % bij de tweemaandelijkse afrekening (reguliere werking UiTPAS)
 • 40 % na indiening van het daartoe voorziene aanvraagformulier terugbetaling ‘actieve vrijetijdsparticipatie’ te bekomen bij  UiTPAS Gent (Onderwijscentrum Gent)

De organisator kan het desbetreffende aanvraagformulier slechts éénmaal per UiTPAS activiteit per kalenderjaar indienen.  
Onderwijscentrum Gent voorziet hiervoor maximum 4.000 euro tussenkomst per schooljaar voor de beide academies samen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Alle kinderen en jongeren moeten toegang kunnen krijgen tot het deeltijds kunstonderwijs, ongeacht hun financiële situatie.  Via deze regeling willen we kinderen die niet in het bezit zijn van een individuele UiTPAS met kansenstatuut toch korting laten genieten bij de niet-stedelijke academies voor deeltijds kunstonderwijs en dit op een manier die voor de academies zelf ook financieel haalbaar is. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Onderwijscentrum Gent

Budgetplaats

3542000AB

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

€   3.600,00

2023

€   4.000,00

2024

€   4.000,00

2025

             €  400,00

Totaal

€ 12.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 12.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34893 UitPAS

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum voor actieve vrijetijdsparticipatie als bijlage bij de modelovereenkomst voor de acceptatie van het UiTPASprogramma voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent, zoals gevoegd in bijlage. Het addendum treedt in werking op 1 september 2022 en loopt tot 30 juni 2025.

Artikel 2

Machtigt het college van burgemeester en schepenen om dergelijke addenda te sluiten op basis van dit addendum actieve vrijetijdsparticipatie in bijlage.