Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00550 - Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00550 - Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs - Wijziging 2022_GR_00550 - Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999 betreffende de structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs;
  • De omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15 augustus 2011 betreffende de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad wijzigde laatst op 21 juni 2021 het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs'.

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs' te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijsis te vinden in voorliggende document in bijlage.

Activiteit

AC34429 Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs' zoals aangegeven in de documenten in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen