Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00535 - Inbreng van gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Gerolfstraat (Drongen) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00535 - Inbreng van gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Gerolfstraat (Drongen) - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00535 - Inbreng van gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Gerolfstraat (Drongen) - Goedkeuring 2022_GR_00535 - Inbreng van gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Gerolfstraat (Drongen) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

De statuten van TMVW.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

1. Historiek

Via de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2005 is Stad Gent met ingang van 1 januari 2006 toegetreden tot de divisie S (secundaire diensten) van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW). De S-divisie van TMVW legt zich toe op het beheer van sportinfrastructuur.

De Stad Gent bracht eerder het gebruikrecht van de volgende infrastructuur in

 • 6 zwembaden (Neptunus, Rooigem, Rozebroeken, Strop, Van Eyck en Bert Carlier), 8 sporthallen (Tolhuis, Bourgoyen, Wolfput, Driebeek, Hekers, Keiskant, Neptunus en Rozebroeken) en 1 openluchtterrein (Jan Yoens) (GR besluit 24 juni 2008 en GR besluit 1 september 2008);
 • sporthal in de Leopoldskazerne (GR besluit 15 december 2009); de gebruiksrecht werd vervroegd beëindigd (GR 25 februari 2019)
 • zwembad Rosas te Oostakker (GR besluit 28 juni 2010); dit gebruiksrecht werd inmiddels teruggenomen (GR besluit 23 juni 2015)
 • infrastructuur aan de Vissersdijk (GRS) (GR besluit 22 november 2010);
 • buiteninfrastructuur Olympia, Borluut, Sint-Kruis-Winkel en Gentbrugse Meersen (GR besluit 23 juni 2015)
 • project wijksporthal Oude Dokken (GR 28 september 2015)
 • sportterreinen gelegen te Eikstraat in Oostakker (GR 29 juni 2016)
 • de accommodatie Blaarmeersen en 8 buitenterreinen (GR besluit 20 december 2016)
 • wijksporthal Tondelier (GR 20 maart 2017)
 • de wijksporthal Hundelgemsesteenweg te Ledeberg (GR 27 april 2021)

2. Inbreng van gebruiksrechten

De Stad Gent wenst bijkomende gebruiksrechten op sportaccommodaties in te brengen in TMVW.
Het betreft de gebruiksrechten op volgende sites:

 • site Hondelee gelegen te Hondelee 1B te 9052 Zwijnaarde en is gekadastreerd Gent 24ste afdeling/Zwijnaarde, sectie C, perceelnummers 505e, 505g en 492g.
 • site Sint-Gerolfstraat, gelegen Sint-Gerolfstraat 16 te 9031 Drongen, kadastraal gekend onder 27e afdeling, sectie C, perceel 892/A - deel parking 4 plaatsen (ten behoeve het plaatsen van laadpalen) en een hoogspanningscabine.

Voor de site Hondelee: de site heeft een oppervlakte van 17.222 m2 (gemeten op Geopunt) bevat 2 voetbalterreinen, 1 grasveld, cafetaria, bergingen en kleedkamersvoetbalterreinen. De gemeenteraad van de stad Gent heeft in zitting van 28 maart de aankoop van de site goedgekeurd (2022_GR_00188). De terreinen worden gebruikt door de vzw 'VC Zwijnaarde', een voetbalclub met jeugdwerking. 

Voor de site Sint-Gerolfstraat Drongen: de site heeft met een oppervlakte van 53 m2 (opgemeten in Geopunt) en omvat een deel van de parking, namelijk 4 parkeerplaatsen en een hoogspanningscabine.  De site is gelegen nabij de sporthal Keiskant waarvan het gebruiksrecht in 2008 werd ingebracht in TMVW.


3. Vergoeding voor de inbreng van het gebruiksrecht

Voor de site Hondelee: De waarde van het gebruiksrecht is € 63.643,50, namelijk 50% van de boekwaarde van het gebouw. De vergoeding van € 63.643,5 wordt als volgt toegekend aan de stad Gent: 

- een éénmalige vergoeding van € 22.275,22, waarvan de betaling aan de Stad Gent in de tijd gespreid wordt;
- 828 S-aandelen met een waarde van € 50 per aandeel, hetzij in totaal € 41.400;
- ten belope van het saldo van € 31,72 vermindert de uitgiftepremie.

Voor de site Sint-Gerolfstraat Drongen: De waarde van het gebruiksrecht is verwaarloosbaar, met name 0,50 euro. Deze lage waarde is een gevolg van het feit dat waarde van grond niet in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de waarde van het gebruiksrecht. De vergoeding van € 0,50 wordt als volgt toegekend aan de stad Gent: 

- een éénmalige vergoeding van € 0,33;
-  ten belope van het saldo van € 0,17 vermindert de uitgiftepremie.

Ingevolge de inbreng van voormelde 2 sites beschikt de stad Gent over 358.798 S-aandelen en een resterende uitgiftepremie van 5,99 euro.  Het aantal SK aandelen blijft ongewijzigd op 50..


4. Investeringen door TMVW en impact op het meerjarenplan van de Stad Gent
De investeringen in beide sites zullen gedragen worden door TMVW.
TMVW zal jaarlijks een exploitatiekost voor deze sites aanrekenen aan de Stad Gent.  Rekening houdend met de investeringen die TMVW zal uitvoeren, wordt de impact op het meerjarenplan van de Stad Gent begroot als volgt:

Voor de site Hondelee zijn nog geen investeringen ingepland bij TMVW.

Voor de site Sint-Gerolfstraat Drongen: de laadinfrastructuur maakt deel uit van een overkoepelend project laadpalen (voor verschillende sites in Gent). De investering werd in het MIP van TMVW opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissing wordt genomen om TMVW de mogelijkheid te bieden om de sites Hondelee (Zwijnaarde) en de 4 parkeerplaatsen en hoogspanningscabine op de parking te Sint-Gerlofstraat (Drongen) te beheren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*    
Budgetplaats 344740002   344740002  
Categorie* 2903008   2841000  
Subsidiecode    
2022 22.275,22   41.368,28  
2023    
Later    
Totaal 22.275,22   41.368,28  

Voorgestelde uitgaven

€ 63.643,50

Overzicht van de inkomsten

Dienst*  
Budgetplaats 344740002 
Categorie* 220100 
Subsidiecode  
2022 63.643,50   
2023  
Later  
Totaal 63.643,50

Verwachte ontvangsten

€ 63.643,50

Activiteit

AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed met onmiddellijke ingang, de inbreng in TMVW van het gebruiksrecht  en de daarmee gepaard gaande rechten van de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Geroflstraat (4 parkeerplaatsen en een hoogspanningscabine), zoals toegelicht in de bijlagen.

Artikel 2

Keurt goed de waarde van het gebruiksrecht van het in artikel 1 vermelde sites ten bedrage van € 64.644, zijnde 50 % van de boekwaarde van de in gebruik ingebrachte onroerende goederen. Dit gebruiksrecht wordt door TMVW aan Stad Gent vergoed onder de vorm van:

 • een eenmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van € 22.275,39 uitbetaald in twaalf schijven
 • 828 S-aandelen met nominale waarde van € 50, ten belope van € 41.400;
 • het negatief saldo van -€ 31,39 wordt toegevoegd aan de reeds bestaande uitgiftepremie.

De stad beschikt hierdoor over 50 Sk-aandelen, 358 798 S-aandelen en een resterende uitgiftepremie van 5,99 euro.

Artikel 3

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.


Bijlagen

 • Uitbreidindgsdossier_Hondelee en St Gerolfstraat
 • Laadpalenproject Drongen
 • Opmetingsplan Hondelee Zwijnaarde
 • Opmetingsplan Sint-Gerolfstraat