Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00615 - Definitieve vaststelling van de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone Duboisstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00615 - Definitieve vaststelling van de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone Duboisstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring 2022_GR_00615 - Definitieve vaststelling van de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone Duboisstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 28 maart 2022 de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone Duboisstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 19 april 2022 tot 20 mei 2022, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de namen.

De gedeeltelijke straatnaamwijzigingen hebben impact op meerdere adressen van zowel particulieren als ondernemingen. Daarom wordt voldoende tijd gegeven voor aanpassing van de adresgegevens. De datum waarop de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen in voege gaan is 04/01/2023.

Op het straatnaambord kan volgend onderschrift worden aangebracht:

Voor 'Patricia Carsonstraat': 'Auteur, °1929 - +2014'

Voor 'Simone Duboisstraat': 'Gentse auteur, °1910 - +2001'

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 04/04/2022 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4, 2° van het decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Patricia Carsonstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doodlopende wegsegmenten van Sint-Jozefstraat te Oostakker, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Simone Duboisstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 3

Keurt goed dat de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen in voege gaan op 04/01/2023.

Artikel 4

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift op het straatnaambord:
Voor 'Patricia Carsonstraat': 'Auteur, °1929 - +2014'
Voor 'Simone Duboisstraat': 'Gentse auteur, °1910 - +2001'


Bijlagen

  • PL615 plan bestaande toestand
  • PL615 plan nieuwe toestand
  • PL615 situatieplan