Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00548 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van zomerkampen in 2022 voor kinderen die aangesloten zijn bij het OCMW - Habbekrats vzw - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00548 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van zomerkampen in 2022 voor kinderen die aangesloten zijn bij het OCMW - Habbekrats vzw - Goedkeuring 2022_GR_00548 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van zomerkampen in 2022 voor kinderen die aangesloten zijn bij het OCMW - Habbekrats vzw - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil tijdens de zomer van 2022 zomerkampen organiseren voor kinderen en jongeren van ouders met een actief dossier bij het OCMW. De kinderen en jongeren worden doorverwezen vanuit de jeugddienst in samenwerking met het OCMW. De kampen zijn gratis voor alle kinderen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor het organiseren van deze kampen wordt een subsidieovereenkomst afgesloten met Habbekrats vzw. Habbekrats vzw voorziet jeugdwelzijnswerk op maat van de Gentse lokale (groot)stedelijke context en heeft veel ervaring met de doelgroep. Hierbij wordt er aanbod voorzien voor kinderen, tieners en jongeren met een sociaaleconomische, sociale en culturele kloof met de rest van de lokale samenleving tussen 0 en 25 jaar is de prioritaire doelgroep voor het lokaal jeugdwelzijnswerk. Dit wordt uitgevoerd volgens de vier functies van het jeugdwelzijnswerk.

Vzw Habbekrats staat in voor de inhoudelijke voorbereiding, begeleiding en logistieke organisatie.

Vzw Habbekrats organiseert 3 kampen voor telkens 25 kinderen in de volgende periodes:

  • 18 tot en met 22 juli (6 tem 12 jaar)  
  • 1 tot en met 5 augustus (12 tem 15 jaar) 
  • 15 tot en met 19 augustus (6 tem 12 jaar)

De leeftijden kunnen variëren naargelang het aantal inschrijvingen en de vraag.

Vzw Habbekrats voorziet een inhoudelijke evaluatie en tevredenheidsbevraging.


Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3484101WK

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

20.000 euro

Totaal

20.000 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Overzicht van de inkomsten

NVT

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34841 Organiseren van vakantieaanbod

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het organiseren van zomerkampen in 2022 met vzw Habbekrats, E. Anseeleplein 3 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen