Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:07
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Advies bij jaarrekening AGB. Deze heeft betrekking op SoGent

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 34
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 12
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring 2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.
  • Vennootschapswetgeving, artikel 554.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 25 mei 2021 heeft de raad van bestuur van AG sogent de jaarrekeningen 2021 volgens de vennootschapswetgeving en volgens de BBC-regelgeving vastgesteld samen met het bijhorende verslag van de commissaris-revisor.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van artikel 243 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moet de raad van bestuur van elk autonoom gemeentebedrijf jaarlijks de jaarrekening ter advies voorleggen aan de gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 27, § 2 van de statuten van sogent moet de gemeenteraad deze jaarrekening goedkeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de 3de dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt hierbij uitgenodigd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor en van het activiteitenverslag van AG sogent over 2021, goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2021 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, advies te verlenen over de jaarrekening 2021 van AG sogent volgens BBC en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2021 - dit laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid zoals voorzien in DLB art. 235 § 4.

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van het activiteitenverslag van AG Sogent over 2021, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de jaarrekening 2021 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Brengt advies uit over de jaarrekening 2021 van AG Sogent volgens de BBC, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 5

Verleent kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de toezichthoudende overheid.