Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00610 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00610 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00610 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00610 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
 • De statuten van EVA vzw SodiGent.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, § 2, laatste lid.
 • De statuten van EVA vzw SodiGent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Sodigent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 28 juni 2022 om 17u30 via Microsoft Teams.

De agendapunten zijn:

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 21/12/2021
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van 2021 en balans
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en desgevallend het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris
 5. Benoeming van een nieuwe commissaris en vastleggen van de bezoldiging voor de boekjaren 2022-2024 en afzetting van de huidige commissaris
 6. Goedkeuring van de begroting van 2022
 7. Kwijtschelding oninbare renteloze leningen
 8. Varia: 'vzw SodiGent in 2021'

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw SodiGent op 28 juni 2022 om 17u30 via Microsoft Teams.

De agendapunten zijn

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 21/12/2021
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van 2021 en balans
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en desgevallend het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris
 5. Benoeming van een nieuwe commissaris en vastleggen van de bezoldiging voor de boekjaren 2022-2024 en afzetting van de huidige commissaris
 6. Goedkeuring van de begroting van 2022
 7. Kwijtschelding oninbare renteloze leningen
 8. Varia: 'vzw SodiGent in 2021'

Artikel 2

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw SodiGent op 28 juni 2022 om 17u30 via Microsoft Teams om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; en
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • 20220628_DO_ Uitnodiging en agenda algemene vergadering op afstand EVA vzw SodiGent.pdf
 • 20220628_DO_Presentatie algemene vergadering op afstand EVA vzw SodiGent.pdf
 • 20211221_VE_Algemene vergadering op afstand EVA vzw SodiGent.pdf
 • 202206_DO_Jaarrekening EVA vzw SodiGent 2021.pdf
 • 202206_DO_Jaarrekening EVA vzw SodiGent 2021 na audit.pdf
 • 202206_DO_Voorstel EVA vzw SodiGent benoeming nieuwe commissaris.pdf
 • 202206_DO_Vergelijking offertes commissaris.pdf
 • 20220329_DO_Offerte VyveyCo deel 1.pdf
 • 20220329_DO_Offerte VyveyCo deel 2.pdf
 • 20220310_DO_Offerte Moore.pdf
 • 20220223_DO_Offerte Figurad.pdf
 • 202206_DO_Begroting EVA vzw SodiGent 2022.pdf
 • 202206_DO_Overzicht oninbare renteloze leningen EVA vzw SodiGent.pdf
 • 202206_DO_EVA vzw SodiGent in 2021.pdf
 • 20220511_VE_Commissarisverslag EVA vzw SodiGent.pdf