Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00618 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale - 2022/5349 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00618 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale - 2022/5349 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00618 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale - 2022/5349 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00618 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale - 2022/5349 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 234.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Enkele jaren terug is een werkgroep binnen Politiezone Gent  in een deelproject van haar opdracht op zoek gegaan naar een waardig alternatief voor de klassieke combi als interventievoertuig. De outcome van het project was finaal een First Response Intervention Car. Een interventievoertuig dat voldoende ruimte biedt om met drie collega’s op patrouille te gaan en eveneens een mogelijke verdachte of derde moet kunnen vervoeren op een veilige en efficiënte manier, dit door het plaatsen van een Safety and Securty Kit, geïnstalleerd op de achterbank, net achter de passagierszetel vooraan.  De Safety and Security Kit isoleert de over te brengen persoon van de twee andere passagiers en de bestuurder. 

Ook het politioneel en technisch materiaal uit de klassieke combi kan in de kofferruimte van de First Response Intervention Car worden opgeborgen. Alleen werd voor het opbergen van dit materiaal vanuit ergonomische oogpunt gewerkt in de diepte van de kofferruimte door het materiaal te plaatsen op een uitschuifbare kofferslede.  

Gelet op de uniformiteit van procedures en middelen is het uiterst belangrijk dat de First Response Intervention Car van voorliggende opdracht steeds op de dezelfde uniforme manier wordt omgebouwd en het collectief en persoonlijk materiaal (wapenkist, kogelwerende vesten, signalisatiemateriaal, …) dat “on board” wordt meegenomen steeds  dezelfde en vaste plaats krijgt in het voertuig.

Aangezien binnen de nieuwe meerjarige raamovereenkomst  2021 R3 021 van de Federale Politie betreffende leveringen voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen geen voertuig meer beschikbaar is waarin de Safety and Security Kit kan worden omgebouwd, dient Politiezone Gent zelf een overheidsopdracht te plaatsen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit.

Gelet op de interesse van een aantal andere politiezones in deze voertuigen, stelt Politiezone Gent voor, in toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, eveneens op te treden als aankoopcentrale voor alle politiezones gelegen op het grondgebeid van het Vlaamse Gewet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale.2022/5349opgemaakt.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Gunningscriteria: Prijs (70%), Ecoscore (10%), Duurzaamheid (10%) en Waarborgtermijnen (10%)

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Politiezone Gent 
Budgetplaats 3300000/743-52 
Categorie*
2022 € 350.000 
2023 € 350.000 
2024 € 350.000 
2025 € 350.000 
Later  
Totaal € 1.400.000 

Voorgestelde uitgaven

€ 1.400.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van  leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale. - 2022/5349.

Procedure: openbare procedure
Wijze van prijsbepaling: prijslijst
Gunningscriteria: Prijs (70%), Ecoscore (10%), Duurzaamheid (10%) en Waarborgtermijnen (10%)


Bijlagen

  • 2022_05_25_Bestek - Model 3P.pdf