Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00655 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van 29 juni 2022 van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00655 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van 29 juni 2022 van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Goedkeuring 2022_GR_00655 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van 29 juni 2022 van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Gemeentelijke Holding NV in vereffening deelt per brief d.d. 13 mei 2022 mee dat op 29 juni 2022, om 14 uur in Brussel de algemene vergadering plaatsvindt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De heer Sami Souguir, lid van het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig het raadsbesluit van 25 maart 2019 vertegenwoordiger voor de Stad Gent, kan niet op deze vergadering aanwezig zijn.
Hij laat zich dan ook verontschuldigen.

Mevrouw Alana Herman, gemeenteraadslid, is bereid gevonden om als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Stad op te treden.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt de aanduiding van mevrouw Alana Herman, gemeenteraadslid, goed om in plaats van de heer Sami Souguir, lid van het college van burgemeester en schepenen, de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 29 juni 2022 om 14 uur in Brussel bij te wonen als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Stad Gent.