Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00658 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00658 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle - Goedkeuring 2022_GR_00658 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2019 de aanduiding van Elke Decruynaere als één van de effectief vertegenwoordigers van de Stad Gent in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Academie Podiumkunsten Merelbeke, De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Elke Decruynaere als schepen en raadslid dient een nieuwe vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle te worden aangeduid.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Elke Decruynaere door  Evita Willaert, lid van het college van burgemeester en schepenen, als effectief vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Destelbergen en dit met ingang van 23 mei 2022.

Artikel 2

Keurt goed de vervanging van Elke Decruynaere door  Evita Willaert, lid van het college van burgemeester en schepenen, als effectief vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Melle en dit met ingang van 23 mei 2022.