Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00657 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2022_GR_00657 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00657 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
  • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 59.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

Deze notulen  zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de gemeenteraad van 23 mei 2022 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=9891).

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2022.