Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00672 - Bevestiging van de voordracht van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Eiland Zwijnaarde - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00672 - Bevestiging van de voordracht van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Eiland Zwijnaarde - Goedkeuring 2022_GR_00672 - Bevestiging van de voordracht van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Eiland Zwijnaarde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 19 november 2018 de voordracht van Tine Vanhauwaert, adjunct van de directie, Dienst Economie, als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Bedrijventerreinmanagement Eiland Zwijnaarde goedgekeurd.

Het mandaat van deze vertegenwoordiger duurt 4 jaar en is hernieuwbaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?


Op de algemene vergadering van de VZW Bedrijventerreinmanagement Eiland Zwijnaarde werd gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent te herbevestigen.

De huidige vertegenwoordiger kan haar mandaat verderzetten doch aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit te willen bevestigen.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Bevestigt het mandaat van Tine Vanhauwaert, adjunct van de directie, Dienst Economie, als vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Eiland Zwijnaarde.


Bijlagen

  • statuten