Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00663 - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00663 - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring 2022_GR_00663 - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2019 de voordracht van Yeliz Güner als één van de vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient een nieuwe vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie te worden voorgedragen.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van Yeliz Güner als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

Artikel 2

Keurt goed de voordracht van Martine Verhoeve, raadslid, als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.