Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00666 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00666 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring 2022_GR_00666 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246
  • De statuten van EVA vzw IN-Gent

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in de zitting van 23 juni 2020 Yeliz Güner voorgedragen als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw te worden voorgedragen.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van Yeliz Güner als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw.

Artikel 2

Keurt goed de voordracht van Martine Verhoeve, raadslid, als bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw.