Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00664 - Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sogent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00664 - Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sogent - Goedkeuring 2022_GR_00664 - Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sogent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017,  art. 235, § 2, 1e lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019 werd overgegaan tot samenstelling van de raad van bestuur van het AG Sogent.

Artikel 12 van de statuten bepalen dat de gemeenteraad overgaat tot benoeming en tot ontslag van de bestuurders.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient overgegaan te worden tot een vervanging in de raad van bestuur van het AG Sogent.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het ontslag van Yeliz Güner als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sogent.

Artikel 2

Keurt goed de benoeming van Mieke Bouve, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sogent.