Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

Brieven gouverneur

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Brieven gouverneur

Brieven gouverneur

Motivering

De algemeen directeur heeft twee mededelingen naar aanleiding van brieven die het college sinds de vorige gemeenteraad ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

De gouverneur heeft een klacht betreffende een particuliere huisvesting onderzocht. Dit onderzoek heeft niet geleid tot een toezichtsmaatregel. Een deel van de klacht bleek ondertussen zonder voorwerp. Voor de andere klachtenaspecten heeft de gouverneur de klager verwezen naar de vrederechter.  

Verder onderzocht de gouverneur een klacht tegen het collegebesluit van 10 februari 2022 met betrekking tot een last tot herstel van een buurtweg. De gouverneur oordeelde dat het betreffende besluit noch de wet, noch het algemeen belang schendt. Wel verwees ze de klager door naar de rechtbank, wat betreft de betwisting van de wettelijke breedte van de buurtweg.


Bijlagen

  • 20220524_BR_ABB_toezichtbeslissing_klacht_huisvesting.pdf
  • 20220530_BR_ABB_toezichtsbeslissing_klacht_last tot herstel.pdf