Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00665 - Vervanging van de eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00665 - Vervanging van de eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring 2022_GR_00665 - Vervanging van de eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246
  • De statuten van EVA IN-Gent vzw

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2020 de aanduiding van de vertegenwoordigers van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient een nieuwe eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger namens het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw te worden aangeduid.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve, gemeenteraadslid, als eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw, en dit met onmiddellijke ingang.