Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_IP_00011 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Diefstal informatica-materiaal District09

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00011 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Diefstal informatica-materiaal District09 2022_IP_00011 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Diefstal informatica-materiaal District09

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de nacht van vrijdag 10 juni op zaterdag 11 juni 2022 gingen bij District09, de ICT-dienst van de Stad Gent, dieven aan de haal met honderden iPads, laptops, karretjes, curver-boxen en ander materiaal. Het zou gaan om niet minder dan 310 stukken hardware, voornamelijk laptops.

De diefstal gebeurde in de kantoren van District09 aan de Bellevue in Ledeberg. Blijkbaar zijn deze kantoren niet beveiligd met een inbraakalarm. Bovendien zou er sprake zijn van informatie van binnenuit. De politie werd intussen ingeschakeld en naar verluidt zouden er camerabeelden gemaakt zijn.

Deze diefstal doet wel de vraag rijzen of er nog gebouwen van de Stad Gent zijn die niet of onvoldoende beveiligd zijn.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

ma 20/06/2022 - 15:06

Toelichting

Wanneer en door wie werd de diefstal ontdekt? Hoe werd die gerapporteerd?

Wat is de totale waarde van het gestolen materiaal?

Waarom was de betreffende locatie niet beveiligd via een alarmsysteem?

Zijn er nog locaties in Gent waar waardevolle goederen van de stad Gent opgeslagen worden en waar geen alarmsystemen voorzien zijn?

Naar verluidt zou het hier gaan om informatie van binnenuit. Hoe komt men tot deze conclusie? Worden de medewerkers van de Stad Gent gescreend op bijvoorbeeld het hebben van een strafblad?

Wat zijn de gevolgen van deze diefstal voor District09 en voor de werking van de stad Gent?