Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Gert Robert: Beveiliging patrimonium Groep Gent

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Gert Robert: Beveiliging patrimonium Groep Gent 2022_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Gert Robert: Beveiliging patrimonium Groep Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 13:53

Toelichting

De recente diefstal van meer dan 300 laptops bij District09 doet vragen rijzen over de beveiliging van het patrimonium van de Groep Gent. De Groep Gent beschikt samen over een uitgebreid patrimonium dat op diverse manieren een aantrekkingskracht kan uitoefenen op criminelen (vb. politiegebouwen, waardevolle apparatuur en/of data, medicijnen in OMCW-woonzorgcentra, museale en archiefcollecties, enz.). Afhankelijk van type gebouw en functie verschillen vanzelfsprekend de veiligheidsnoden. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Welke visie en aanpak hanteert de Groep Gent op vlak van de beveiliging van hun patrimonium? 
  2. Hoe courant zijn – kleine of grote – diefstallen in gebouwen van de Groep Gent?
  3. Zal het bestaande beleid doorgelicht en/of bijgestuurd worden? Hoe zullen andere eventuele lacunes opgespoord worden?