Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_VVB_00018 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Besparingsmaatregelen

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 21:01
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00018 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Besparingsmaatregelen

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Stemmen tegen 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00018 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Besparingsmaatregelen 2022_VVB_00018 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Besparingsmaatregelen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De stad Gent kampt met een financieel tekort dat inmiddels is opgelopen tot 85 miljoen euro. Dit is het gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis, de hoge energieprijzen, de hoge inflatie en de indexoverschrijdingen. Daarnaast wordt de stad Gent nu geconfronteerd met de jarenlange traditie om zonder reserves te werken omdat alle beschikbare financiële middelen volledig geïnvesteerd werden in de stad en in de dienstverlening. 

Het stadsbestuur heeft in het kader van de besparingsmaatregelen niet alleen de stadsdiensten maar ook de politieke fracties om hulp gevraagd. Zo zal er o.a. gesnoeid worden in de werking van de gemeenteraad (afschaffen overlegcommissie, beperking aantal bijeenkomsten Uitgebreid Bureau, gevoelig snoeien in de catering voor de commissies, beperken van het aantal raadsleden die de themacommissies bijwonen, meer efficiëntie bij het verloop van de gemeenteraden waardoor het aantal zittingen beperkt wordt, … ). 

Toch zijn er nog mogelijkheden om te besparen. Zo telt onze stad naast de burgemeester nog 10 schepenen wat één schepen meer is dan wettelijk vereist (ter vergelijking: de Stad Antwerpen doet het met 8 schepenen). Een schepen verdient € 114.270,82 op jaarbasis (per 1 juni 2022). 

Daarnaast zijn er nog 40 VTE politiek personeel om de werking van de kabinetten en de fracties te ondersteunen. Dat is het hoogste aantal van alle Vlaamse steden en gemeenten. Politiek personeel wordt vergoed volgens de salarisschaal verbonden aan hun diploma. Daarnaast ontvangen zij een maandelijkse toelage. Zo kan een kabinetschef tot 100.000 euro op jaarbasis verdienen.

Waarom wordt deze beslissing genomen

De Stad Gent kan niet anders dan dringend 85 miljoen besparen.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 16:51

Initiatiefrecht

Artikel 1

Daarom neemt de raad volgend besluit:

DE GEMEENTERAAD,

Overwegende dat de Stad Gent 85 miljoen euro moet besparen

Overwegende dat de stad Gent heel wat mandatarissen telt 

Overwegende dat de Stad Gent ongeveer 40 VTE politiek personeel telt

 

Gelet op het Gemeentedecreet;

Op voorstel van de Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie,


BESLUIT:

 

Artikel 1.- De gemeenteraad spreekt de intentie uit om volgende legislatuur het College van Burgemeester en Schepenen nog ten hoogste uit één burgemeester en acht schepenen te laten bestaan. 

 

Artikel 2.- De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht om te onderzoeken of het niet mogelijk is om het aantal politieke personeelsleden dat aangesteld is in de kabinetten te verminderen.

 

Artikel 3.- De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht om te onderzoeken of het niet mogelijk is om het politiek personeel van de fracties te beperken tot een maximum van twee personeelsleden, met name één fractiesecretaris en één fractiemedewerker.