Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_VVB_00019 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Uitvoering van het protocol met de vakorganisaties bij het HR-beleid

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 21:18
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00019 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Uitvoering van het protocol met de vakorganisaties bij het HR-beleid

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 2
Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 44
Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00019 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Uitvoering van het protocol met de vakorganisaties bij het HR-beleid 2022_VVB_00019 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Uitvoering van het protocol met de vakorganisaties bij het HR-beleid

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In 2019 ondertekenden de schepen van personeel samen met de vakorganisaties een protocol over het personeelsbeleid bij de stad. Het protocol omvat afspraken onder de volgende drie pijlers: een gelijk HR-beleid voor alle medewerkers met dezelfde job, een voorbeeldrol als werkgever en de zorg voor meer handen op de werkvloer. Om zo de dienstverlening naar de burgers te kunnen garanderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Bij de totstandkoming van de beleidsnota HR werd dit protocol opgesteld door het bestuur in samenspraak met de vakorganisaties (ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB). Dit protocol werd in 2020 hernieuwd en uitgebreid. De afspraken zijn bijgevolg geldig voor de volledige legislatuur, inclusief het eerste jaar (2025) van de volgende legislatuur.

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 16:53

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad ondersteunt het voornoemde protocol.

Artikel 2

Stad Gent houdt zich aan de gemaakte afspraken die gelden voor de medewerkers die onder de RPR Stad en OCMW Gent en de RPR Ouderenzorg vallen.