Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 20:39
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen 2022_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Sinds enkele jaren blijkt het moeilijk om op warme zomerdagen de rust te bewaren aan de strandzone op de Blaarmeersen. Opeenvolgende plannen van aanpak kunnen niet verhinderen dat het telkens opnieuw tot incidenten komt die de veiligheid van bezoekers en/of medewerkers in gevaar brengt.

Ook dit seizoen volgen de probleemdagen zich in snel tempo op. De afbakening van de strandzone met het betalende reserveringssysteem voor niet-Gentenaars brachten niet het verhoopte resultaat. Of de recente invoering van een maximumcapaciteit soelaas brengt valt nog af te wachten.

Waarom wordt deze beslissing genomen

De beheerder Farys heeft ondertussen ook expliciet de vraag gesteld om bewakingscamera’s te voorzien. Tijdens de voorbije commissie AFB ging de burgemeester niet in op mijn vraag of het stadsbestuur zou ingaan op deze vraag van Farys.

De situatie is zo ernstig dat we ons niet de luxe kunnen permitteren om mogelijke oplossingen zonder meer af te wijzen, zeker niet wanneer de beheerder zelf er een duidelijke meerwaarde in ziet. Camera’s alleen zullen de problemen niet verhelpen, maar ze kunnen wel deel uitmaken van een pakket van maatregelen die gecombineerd toegepast tot resultaten leiden en de veiligheid sterk verbeteren.

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 10:28

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om in te gaan op de vraag van beheerder Farys om bewakingscamera’s te voorzien aan de strandzone op de Blaarmeersen.