Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_AM_00006 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen betreffende de vaststelling van de Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_AM_00006 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen betreffende de vaststelling van de Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_AM_00006 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen betreffende de vaststelling van de Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 2022_AM_00006 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen betreffende de vaststelling van de Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2022 beslist om de vaststelling van de jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 ter beslissing voor te leggen aan de gemeenteraad van juni 2022. Er is gebleken dat in de toelichting bij de jaarrekening foutieve cijfers in een rapport staan. Dit moet worden rechtgezet in die zin dat  het rapport T1 in de bijlage van de toelichting wordt vervangen door de bijlage JR2021 - Schema T1. 

Daarnaast wordt, conform artikel 249, §3 van het decreet lokaal bestuur een artikel 2 toegevoegd waarbij het deel van de jaarrekening voor het dienstjaar 2021, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd, waarmee de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 in zijn geheel vast gesteld wordt.

Indiener(s)

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 14:40

Initiatiefrecht

Artikel 1

Keurt goed de amendering van het gemeenteraadsbesluit betreffende "vaststelling van de Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021", geagendeerd op de gemeenteraad van juni 2022, in die zin dat het rapport T1 in de bijlage van de toelichting wordt vervangen door de bijlage JR2021 - Schema T1.

Artikel 2

Keurt goed de amendering van het gemeenteraadsbesluit betreffende "vaststelling van de Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021", geagendeerd op de gemeenteraad van juni 2022, in die zin dat er een artikel 2 wordt toegevoegd dat luidt als volgt: "keurt goed het deel van de jaarrekening voor het dienstjaar 2021, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, en stelt daarmee de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 in zijn geheel vast."


Bijlagen

  • JR 2021 - Schema T1.pdf