Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_IP_00014 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Anneleen Van Bossuyt: WoninGent zet samenwerking met door stad gesubsidieerde vzw Masala stop

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:34
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00014 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Anneleen Van Bossuyt: WoninGent zet samenwerking met door stad gesubsidieerde vzw Masala stop 2022_IP_00014 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Anneleen Van Bossuyt: WoninGent zet samenwerking met door stad gesubsidieerde vzw Masala stop

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 24/06/2022 - 16:08

Toelichting

Vandaag raakte bekend dat WoninGent de samenwerking met de vzw Masala stopzet. WoninGent had met de vzw Masala een overeenkomst betreffende 29 afgekeurde sociale woningen in de Rooigem- en Sint-Bernadettewijk om deze te beheren als kunstenaarsateliers. Uit onderzoek door de krant Het Laatste Nieuws en op basis van getuigenissen blijkt nu dat een aantal van deze afgekeurde woningen – geheel tegen de bepalingen van de overeenkomst met WoninGent in – toch zouden verhuurd worden als woningen door de vzw. Met name aan vluchtelingen en mensen zonder verblijfsrecht en dit tegen woekerprijzen van 600 tot 900 euro.

De voorzitter van WoninGent verklaarde het volgende in de pers: ''WoninGent is vorige week woensdag op de hoogte gebracht van mogelijk verhuren van appartementen door Masala die aan hen in de Nimfenstraat ter beschikking zijn gesteld. We zijn onmiddellijk gestart met onderzoeken. Tijdens plaatsbezoeken is vastgesteld dat aan de woningen wordt gewerkt met het oog op bewoning en dat er ook al verhuur is opgestart. Dat gaat compleet in tegen de afgesloten overeenkomst die geen enkele bewoning toelaat"

De in de Brugse Poort gevestigde vzw Masala wordt door het stadsbestuur ruim gesubsidieerd: 36.000 euro (2021-23) voor een project in de Sint-Bernadettewijk, 49.000 euro voor het wijkbudgetproject Eco Tech Kidz, en 34.000 euro (2021-22) voor de algemene werking. Wanneer de aantijgingen terecht blijken te zijn, is dat vanzelfsprekend geheel in tegenspraak met de waarden die de Stad Gent voorop plaatst. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Welke stappen onderneemt de stad in deze? 
  2. Werd over de aanpak van dit dossier al overlegd met WoninGent? Zo ja, wat is hiervan het resultaat?
  3. Heeft de stad contact genomen met de vzw zelf? Zo ja, wat is hiervan het resultaat?
  4. Zal de stad de aan de vzw toegewezen subsidies meteen schorsen en/of terugvorderen? 
  5. Hoe wordt gecontroleerd dat door externe organisaties gebruikte panden van de Groep Gent niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt?  

(motivering hoogdringendheid: De feiten waarover sprake werden via de pers bekend op vrijdag 24 juni na het verstrijken van de deadline voor het indienen van interpellaties. De feiten waarover sprake zijn ernstig en de vzw wordt momenteel gesubsidieerd door de stad. Duidelijkheid over de zaak en bijorende beslissing over de consequenties op vlak van stedelijke ondersteuning voor de vzw in kwestie zijn dringend.)