Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_IP_00013 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Johan Deckmyn: verhuur door een gesubsidieerde Gentse vzw van afgekeurde panden aan illegalen en vluchtelingen

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:34
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00013 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Johan Deckmyn: verhuur door een gesubsidieerde Gentse vzw van afgekeurde panden aan illegalen en vluchtelingen 2022_IP_00013 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Johan Deckmyn: verhuur door een gesubsidieerde Gentse vzw van afgekeurde panden aan illegalen en vluchtelingen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Motivatie hoogdringendheid

Vandaag raakte bekend dat de door Gent gesubsidieerde interculturele vzw Masala afgekeurde sociale woningen in de Rooigem- en Bernadettewijk verhuurt aan illegalen en vluchtelingen. Het stadsbestuur dient snel en dringend te onderzoeken of deze praktijken wijdverbreid zijn in onze stad.

Toelichting

 Vrijdag 24 juni raakte bekend dat de door Gent gesubsidieerde interculturele vzw Masala afgekeurde sociale woningen in de Rooigem- en Bernadettewijk verhuurt aan illegalen en vluchtelingen. 

De vzw ontkent, maar het feit dat WoninGent de samenwerking met de vzw stopzet is een teken aan de wand. Deze vzw verhuurt/verhuurde deze afgekeurde panden aan prijzen die opliepen tot liefst 900 euro. Dit is een perfide vorm van huisjesmelkerij, en dit door een gesubsidieerde vzw die – naar eigen zeggen - 'een interculturele beweging is die streeft naar meer diversiteit’.

Het zou gaan om sociale woningen in de Nimfenstraat, die gerenoveerd moeten worden aangezien ze werden afgekeurd. De appartementen die bewoonbaar zijn werden door WoninGent verhuurd via het CAW.

Masala vzw verkreeg het recht om ateliers voor kunstenaars onder te brengen in de appartementen die niet bewoonbaar waren. Maar uiteindelijk blijkt deze vzw zich te verrijken op de kap van illegalen en vluchtelingen, die ze actief benaderden om de panden die ze ter beschikking hadden, te verhuren.

De voorzitter van Masala deed bovendien op zijn Facebookpagina een oproep naar ''keukenmateriaal, frigo's, kasten, bureaustoelen, barmateriaal en bouwmateriaal" voor een 'geheim project'. Dit maakt ook duidelijk dat de betrokken wel degelijk wisten dat ze zwaar over de schreef gingen in dit dossier.

Het stadsbestuur dient snel en dringend te onderzoeken of deze praktijken wijdverbreid zijn in onze stad.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 24/06/2022 - 12:08

Toelichting

  • Wat is de reactie van het stadsbestuur op deze zaak? 
  • Welke maatregelen nam de Stad Gent naar aanleiding van deze feiten?
  • Werd er officieel klacht ingediend tegen deze vzw?
  • Hoeveel subsidies kreeg deze vzw sinds haar ontstaan van de Stad Gent?
  • Zullen deze subsidies worden teruggevorderd?
  • Zal de stad onderzoeken of deze zaak – al dan niet - een uitzondering of eerder wijdverbreid is?