Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_IP_00015 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Sonja Welvaert: Budgetbesprekingen: globale lijnen, werkwijze, communicatie en democratie

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:34
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00015 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Sonja Welvaert: Budgetbesprekingen: globale lijnen, werkwijze, communicatie en democratie 2022_IP_00015 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Sonja Welvaert: Budgetbesprekingen: globale lijnen, werkwijze, communicatie en democratie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Reden hoogdringendheid:

Op donderdag 23 juni communiceerde schepen van financiën via de pers dat de besprekingen in de Sint-Pietersabdij over de besparingsplannen zijn afgerond. De globale lijnen zouden al gekend zijn: "Wij hebben constructief en open op een inhoudelijke manier die voorstellen besproken, en keuzes gemaakt." zegt de schepen van financiën in de pers. De beslissingen zouden enkel nog doorgerekend moeten worden.

Het besparingsplan van 85 miljoen zal, volgens de schepen, op woensdag 29 juni, gecommuniceerd worden naar het managementteam, de vakbonden en de pers. Niet toevallig valt die dag vlak na de gemeenteraad. Op MIA, de personeelswebsite, is het volgende te lezen: "Na 29 juni zal ieder departementshoofd, in samenspraak met zijn/haar directieteam, communiceren naar zijn/haar medewerkers over de hoofdlijnen en verdere stappen binnen het eigen departement.". De keuze voor deze vooropgezette timing ridiculiseert  democratische inspraak en dus openbaar politiek debat bij belangrijke beslissing die genomen worden in onze stad.

Dit drastische besparingsplan van 85 miljoen zal pas op 31 augustus op de commissie worden toegelicht aan de raadsleden en ter stemming worden voorgelegd op 5 september. In de tussentijd zullen de verschillende departementen al met de uitvoering van dit plan aan de slag zijn, volgens de communicatie.

Daarom deze vragen:

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 24/06/2022 - 16:13

Toelichting

- Wat zijn de politieke keuzes, de grote lijnen, het globale plan dat besproken en beslist werd door de het schepencollege bij de besparingsplannen?

- Hoe verantwoordt de meerderheid de timing van de besluitvorming en (pers-)communicatie over de besparingsplannen?

- Hoe verantwoordt de meerderheid dat door de vooropgezette timing - over de besparingsplannen - de gemeenteraad buiten spel wordt gezet?