Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_AM_00009 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping artikel 3

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 21:00
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_AM_00009 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping artikel 3

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 44
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_AM_00009 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping artikel 3 2022_AM_00009 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping artikel 3

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De voorstellen om het college de volgende legislatuur te laten bestaan uit 8 schepenen en 1 burgemeester en om te onderzoeken hoe het aantal medewerkers in de kabinetten van de collegeleden kan beperkt worden, zijn volkomen legitiem.  

Het voorstel in artikel 3 om het aantal medewerkers van de fractiesecretariaten te beperken tot maximaal twee zou voor de oppositiepartijen echter een beperking van hun politieke slagkracht betekenen. De oppositiepartijen beschikken enkel over medewerkers via de fractiesecretariaten, in tegenstelling tot de meerderheidspartijen die bovendien – en vooral – over uitgebreide kabinetten beschikken.  

In een stad als Gent, met een exploitatiebudget van ruim 1 miljard euro, is – zonder hervorming van het statuut van gemeenteraadslid – ondersteuning van de oppositiepartijen via fractiemedewerkers geen overbodige luxe. Een voorstel om een beperking van het aantal medewerkers op te leggen – zonder onderscheid tussen oppositie- en meerderheidspartijen – is in dit licht niet aangewezen.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

ma 27/06/2022 - 15:08

Initiatiefrecht

Artikel 1

In voorliggend voorstel tot raadsbesluit wordt artikel 3 geschrapt.