Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_VVB_00020 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 20:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00020 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 2
Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00020 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen 2022_VVB_00020 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vraag Farys om bewakingscamera’s voor strandzone Blaarmeersen

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De Blaarmeersen moet een veilige plek zijn waar iedereen welkom is. Het moet een omgeving zijn waar iedereen comfortabel en aangenaam kan genieten en waar de Gentenaar zich thuis voelt. Het is geen plek voor polarisering en geweld, maar net een plek waar de diversiteit van het publiek een duidelijke troef is. De basisvoorwaarde om dit te garanderen, is de creatie van een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Het nastreven van deze doelstelling is een stevige uitdaging voor beheerder Farys en de veiligheidsdiensten. We delen de bezorgdheid over de gewone bezoekers en het personeel, en bevestigen nogmaals onze ambitie voor de Blaarmeersen.

Zware incidenten hebben geen plaats in dit verhaal. Daarom moet er snel, accuraat en gericht kunnen ingegrepen worden bij grote drukte en overlast, net zoals op andere plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals het Copacobana Festival en de Gentse Feesten. Crowdcontrol en -management is onontbeerlijk om snel te kunnen de-escaleren bij incidenten.


Waarom wordt deze beslissing genomen

Momenteel is al een uitgebreid zomerplan actief voor het lopende seizoen, met volgende hoofdlijnen:

  • Tariefreglement, met gratis tarief voor Gentenaars, kinderen jonger dan 12 jaar, en scholieren en studenten aan de Gentse onderwijsinstellingen;
  • Toegangssysteem met registratie van de bezoekers;
  • Omheining van de strandzone met centrale ingang;
  • Inzet op preventief sfeerbeheer, met handhaving door security en politie in tweede en derde lijn.


Na de uitzonderlijke drukte op zaterdag 18/06/2022, werd een tussentijdse evaluatie gehouden met Farys, de politie en het sfeerbeheer. Na die evaluatie werd een maximumcapaciteit van 4.500 bezoekers ingevoerd.

Tijdens die evaluatie werd ook de vraag gesteld om te onderzoeken hoe camera’s opnieuw kunnen ingezet worden voor crowdcontrol en -management om vroegtijdig en gericht te kunnen inspelen op incidenten en ongewenste situaties. Farys ging hiermee meteen aan de slag op basis van de ervaringen met de inzet van camera’s tijdens het seizoen van 2021.

We willen onze steun uitspreken voor Farys en de politie en hen de nodige instrumenten bieden om de veiligheid op het domein te kunnen garanderen voor bezoekers en personeel, inclusief de inzet van camera’s.

Na het seizoen van 2022 volgt een grondige evaluatie, inclusief bevragingen bij bezoekers en personeel. Hiervoor werd ook een klankbordgroep opgericht met experten en stakeholders i.s.m. de Dienst Beleidsparticipatie en de Dienst Preventie voor Veiligheid.

Indiener(s)

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

ma 27/06/2022 - 14:41

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om Farys en de politie te vragen om in het zomerseizoen 2022 camera’s voor crowdcontrol en -management te installeren om vroegtijdig en gericht te kunnen inspelen op incidenten en ongewenste situaties.