Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_AM_00010 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen op het gemeenteraadsbesluit betreffende het nieuwe reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_AM_00010 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen op het gemeenteraadsbesluit betreffende het nieuwe reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_AM_00010 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen op het gemeenteraadsbesluit betreffende het nieuwe reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken 2022_AM_00010 - Amendement van het college van burgemeester en schepenen op het gemeenteraadsbesluit betreffende het nieuwe reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Aan het college van burgemeester en schepenen werd op 8 juni 2022 het nieuwe reglement

over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken voorgelegd en

geagendeerd voor de gemeenteraad van juni 2022. Het college van burgemeester en schepenen

keurde op 8 juni 2022 ook de nota "Ruimtelijk beoordelingskader bij horecaterrassen" goed.

Na de goedkeuring door het college en naar aanleiding van recente handhaving van het huidige

terrasreglement door afdeling Innames Publieke Ruimte (Dienst Wegen, Bruggen en

Waterlopen), blijkt dat de brandweer specifiek zal bepalen op welke locaties het

terrasmeubiliair individueel verwijderbaar dient te zijn in functie van bereikbaarheid door de

hulpdiensten, en kan de algemene bepaling hier over in het reglement aangepast worden, net

als de bepalingen uit de nota "Ruimtelijk beoordelingskader bij horecaterrassen".

In het terrasreglement van 2016 werd over de terrasuitrusting de bepaling opgenomen:

‘Het materiaal dat gebruikt wordt, moet steeds door 1 persoon individueel verwijderbaar

zijn.‘ Deze bepaling werd toen opgenomen vanuit de bekommernis voor de hulpdiensten die ten

allen tijde de nodige ruimte moeten kunnen innemen. Na overleg met de brandweer kan er voor

gekozen worden om een specifiekere bepaling te gebruiken. Enkel op de doorgangen voor

hulpdiensten en/of opstelplaatsen voor brandweerladderwagens moet het materiaal nog

individueel manueel verwijderbaar zijn. Op andere plaatsen moeten terrasuitrustingen in

beginsel verwijderbaar zijn op eenvoudig verzoek, maar vervalt de eis van de individuele

manuele verwijderbaarheid door één persoon. Op basis van adviezen van de brandweer zal de

eventuele individuele manuele verwijderbaarheid door één persoon worden bepaald.


Indiener(s)

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 27/06/2022 - 16:50

Initiatiefrecht

Artikel 1

Keurt goed de amendering van het gemeenteraadsbesluit betreffende de goedkeuring van het

nieuwe reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken,

geagendeerd op de gemeenteraad van juni 2022, in die zin dat:

• een aangepaste versie van het reglement als bijlage bij het gemeenteraadsbesluit wordt

gevoegd ter vervanging van de oorspronkelijke bijlage

• In artikel 6 §3 van het reglement over de inname van het openbaar domein door

terrassen bij horecazaken de zin

“ Tenzij anders vergund, moeten de terrasuitrustingen door één persoon individueel

manueel verwijderbaar zijn.”

vervangen wordt door

“Terrasuitrustingen moeten in beginsel verwijderbaar zijn op eenvoudig verzoek. Op

doorgangen voor hulpdiensten en/of opstelplaatsen voor brandweerladderwagens

moeten de terrasuitrustingen door één persoon individueel manueel verwijderbaar zijn.”


Artikel 2

Keurt goed de amendering van het gemeenteraadsbesluit betreffende de goedkeuring van het

nieuwe reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken,

geagendeerd op de gemeenteraad van juni 2022, in die zin dat:

• een aangepaste versie van de bijlage "Ruimtelijk kader horecaterrassen" bij het

gemeenteraadsbesluit wordt gevoegd ter vervanging van de oorspronkelijke bijlage


• Het Ruimtelijk kader horecaterrassen wordt gewijzigd op de volgende punten:

Aanpassing 1: 2.1. Basisprincipes horecaterrassen

“ De noodzakelijke ruimte voor hulpdiensten moet worden vrijgehouden. Hiernaast is het

ook essentieel dat het in de terraszone geplaatste straatmeubilair onmiddellijk en door

één persoon wegneembaar is. Hierbij is het niet de bedoeling dat er hulpmiddelen

worden gebruikt. Daarom is flexibel en vlot verplaatsbaar terrasmeubilair noodzakelijk.”

vervangen door

“ Het is noodzakelijk dat de terrasuitrusting vlot verplaatsbaar of verwijderbaar is. Op

de voor hulpdiensten noodzakelijke ruimte is het zelfs essentieel dat het in de terraszone

geplaatste straatmeubilair onmiddellijk en door één persoon wegneembaar is. In dat

geval is het niet de bedoeling dat er hulpmiddelen worden gebruikt. “


Aanpassing 2: 2.3. Parasols

“In functie van bereikbaarheid door hulpdiensten zijn parasols opvouwbaar en

onmiddellijk door 1 persoon wegneembaar.”

vervangen door

“Parasols zijn opvouwbaar en vlot wegneembaar. Op de voor hulpdiensten noodzakelijke

ruimte zijn ze onmiddellijk wegneembaar door één persoon. “


Aanpassing 3: 2.4. Tafels en stoelen

“In functie van wegneembaarheid door de hulpdiensten zijn tafels en/of stoelen die niet

kunnen weggenomen worden door één persoon, niet toegelaten”

vervangen door

" Tafels en stoelen zijn vlot wegneembaar. Op de voor hulpdiensten noodzakelijke

ruimte zijn ze onmiddellijk wegneembaar door één persoon. “


Aanpassing 4: 2.5. Plantenbakken

“ In functie van wegneembaarheid door hulpdiensten zijn plantenbakken door 1 persoon

verplaatsbaar.”

vervangen door

“Plantenbakken zijn vlot wegneembaar. Op de voor hulpdiensten noodzakelijke ruimte

zijn de plantenbakken verplaatsbaar door één persoon. “Bijlagen

  • 20220627 Nieuw terrasreglement gecoordineerde versie met markering.docx
  • 20220627 Nieuw terrasreglement gecoordineerde versie.docx
  • 20220627 Ruimtelijk kader horecaterrassen gecoordineerde versie met markeringen.docx
  • 20220627 Ruimtelijk kader horecaterrassen gecoordineerde versie.docx