Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_AM_00008 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Terrasverwarmers ook op zomerterrassen (15 februari - 15 november)

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:53
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_AM_00008 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Terrasverwarmers ook op zomerterrassen (15 februari - 15 november)

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 39
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 2
Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_AM_00008 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Terrasverwarmers ook op zomerterrassen (15 februari - 15 november) 2022_AM_00008 - Amendement van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Terrasverwarmers ook op zomerterrassen (15 februari - 15 november)

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het voorliggende terrasreglement voorziet opnieuw in een ‘zomeropstelling’ voor terrassen. Deze uitgebreide zomerterrassen kunnen geplaatst worden in de periode van 15 februari tot 15 november.  

Op de ‘terrassen in zomeropstelling’ mogen echter geen terrasverwarmers voorzien worden (zie art. 6, §3). Nochtans kunnen er in de vernoemde periode vanzelfsprekend heel wat koude dagen voorkomen. De vermelde bepaling houdt op die manier een aanzienlijke beperking in. 

Daarom is het aan te bevelen dat aan horeca-uitbaters toegelaten wordt om ook voor de ‘terrassen in zomeropstelling’ terrasverwarmers te voorzien, zodat de terrassen optimaal gebruikt kunnen worden.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

ma 27/06/2022 - 15:05

Initiatiefrecht

Artikel 1

In artikel 6, §3 van voorliggend reglement wordt volgende zin geschrapt: “Ze mogen niet voorzien worden op terrassen in zomeropstelling.”