Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

wo 25/05/2022 - 08:30 Collegezaal

 • 1.

  2022_CBSP_00287 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 19 mei 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBSP_00288 - Dienst Burgerzaken – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent ondersteunend (expert burgerzaken) (m/v/x) - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBSP_00289 - Burgerzaken - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent ondersteunend (expert burgerzaken) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBSP_00290 - Groendienst – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (deskundige bomenbeleid) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBSP_00291 - Jeugddienst - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (operationeel) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBSP_00292 - Jeugddienst - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (strategisch) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBSP_00293 - Besluit nr. 2022_CBSP_00286 van 16 mei 2022 - Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure voor Onderwijscentrum Gent via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoördinator Brede School) - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBSP_00294 - Besluit nr. 2022_CBSP_00285 van 19 mei 2022 - Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure voor Dienstenbedrijf Sociale Economie via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van technisch consulent bouw - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBSP_00295 - Preventie voor Veiligheid – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van gemeenschapswacht generiek (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBSP_00296 - Cultuurdienst - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBSP_00297 - Bibliotheek - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van coördinator (bibliotheeksystemen) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBSP_00298 - IVA Historische Huizen Gent – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (directiemedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBSP_00299 - Fractie Groen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van fractiemedewerker (m/v/x) (graad adjunct van de directie (m/v/x)) - Aanwerving van een contractueel halftijds fractiemedewerker (m/v/x) (graad adjunct van de directie (m/v/x)) - LVB - CVA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBSP_00300 - Dienst Strategische subsidies - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 40445 - KLI - CVP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBSP_00301 - Dienst Data & Informatie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 40457 - LVB - AF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBSP_00302 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 23687 - SDP - BF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBSP_00303 - FM Beleidsondersteuning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van boekhouder (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel boekhouder (m/v/x) - Personeelsaanvraag 37526 - EVE - AB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBSP_00304 - Dienst Data & Informatie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 40389 - LVB - ST - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBSP_00305 - IVA Historische Huizen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van hoofddeskundig medewerker (m/v/x) en de functie van teamverantwoordelijke bewaking (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair teamverantwoordelijke bewaking (m/v/x) - Personeelsaanvraag 39125 - MDO - GD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBSP_00306 - IVA Historische Huizen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van hoofddeskundig medewerker (m/v/x) en de functie van teamverantwoordelijke bewaking (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair teamverantwoordelijke bewaking (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43724 - MDO - KB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBSP_00307 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 38602 - ICA - TB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBSP_00308 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 38561 - ICA - MD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBSP_00309 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 38561 - ICA - JP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBSP_00310 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43503 - SAY - KCA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBSP_00311 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent (m/v/x) (afgeschermde selectie) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBSP_00312 - Departement Financiën - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - financieel (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBSP_00313 - Departement FM - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker - leidinggevend (leidinggevende schrijnwerkerij) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBSP_00314 - Departement FM - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (vastgoedstrateeg) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBSP_00315 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie (teamcoach projectleider bouw) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBSP_00316 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (bouwprojectleider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBSP_00317 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBSP_00318 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van verkeerstechnisch tekenaar (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBSP_00319 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (logistiek) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd