Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 21/02/2022 - 19:01 Nog te bepalen

 • Opening zitting

 • 1.

  2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

  Aan de Raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het addendum bij de subsidieovereenkomst 2020 - 2022  tussen OCMW Gent en vzw Open Plaats met maatschappelijke zetel te Haspelstraat 49, 9000 Gent, voor het werkingsjaar 2022 goed te keuren.

 • 2.

  2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de invoering van een bijkomende methodiek in de bestrijding van energie-armoede, namelijk een vierde werkwijze om energieschulden ten laste te nemen met ingang van 1 januari 2022.  

 • 3.

  2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde, betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022.

  Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar: 6.000 euro.

 • 4.

  2022_RMW_00011 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2021 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2021.
 • 5.

  2022_RMW_00016 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw te vervangen.
 • 6.

  2022_RMW_00015 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022.

 • 7.

  2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent betreffende een contract met TMVW voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar .  Voorziene uitgaven: 626.419,00 € incl. btw, aanvang diensten: januari 2022.

 • 8.

  2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht van de protocollen en overeenkomsten gesloten in de periode 25.02.2019 - 31.12.2021 voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen OCMW Gent en andere organisaties.